Informace

Aktuality  /  Informace

INFORMAČNÍ LIST PRO ROK 2018

zde

LÍSTEK PRO VYDÁNÍ POVOLENKY NA ROK 2018

zde

LÍSTEK PRO VYDÁNÍ POVOLENKY NA ROK 2017

zde

INFORMAČNÍ LIST PRO ROK 2017

zde

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

1. Podejte přihlášku
Osobně v kanceláři MO ČRS Mělník v Nůšařské ulici.
Úřední dny: naleznete v KONTAKTECH

2. Absolvujte vstupní školení a závěrečný test
Vstupní školení se koná každou 1. (první) středu v měsíci od 15:00 v zasedací místnosti MO ČRS Mělník.

TERMÍNY ŠKOLENÍ - ROK 2014:
8. ledna
5. února
5. března
2. dubna
7. května
4. června
2. července
6. srpna
3. září
1. října
5. listopadu
4. prosince


Na konci vstupního školení se píše závěrečný test. Úspěšným žadatelům bude vydáno OSVĚDČENÍ nutné k získání RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU. Rybářský lístek vydává obecní úřad.

Za školení a vydání členské legitimace je vybírán administrativní poplatek 50,- Kč.

3. Požádejte o vydání povolenky
Po splnění výše uvedených kroků si můžete požádat o vydání povolenky dle vaší kategorie.
Stáhněte si formulář "Lístek pro vydání povolenky 2014.pdf"

Uvedený postup byl projednán a schválen Výborem MO ČRS Mělník na jednání dne 7.11.2013.

Za správnost ručí:
Jednatel MO ČRS Mělník - Staniclav Němec, hospodář - Vladimýr Nývlt


Popis revírů MO Mělník pro rok 2013

Popis revírů MO Mělník pro rok 2013

413 022 Pšovka 1 – MO Mělník; 13 km; 19,2 ha

Přítok Labe. Od vtoku do Labe po přepad rybníka Lhotka Lesů České republiky Mělník. Sportovní část revíru tvoří: první vodní plocha vlevo od silnice Mělník – Vlíněves – Dolní Beřkovice. Pískovna Vlíněves 1 – 10,3 ha, možnost rybolovu po celém obvodu. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit do rybářského revíru, kde byl uloven. Podél celého revíru je zakázáno stanování, kempování, bivakování a rozdělávání ohňů.

411 046 Labe 14 – MO Mělník; 11 km; 146 ha

Od jezu Dolní Beřkovice až k bývalému Úpořskému rameni v k.ú. Kly na ř. km 3,8.

K revíru patří:
Odbočka Labe ke zdymadlům laterálního kanálu u obce Hořín
Mělnický přístav; 10,4 ha
Spodní plavební kanál v k.ú. Mělník; 3,0 ha

Pšovka, Hořínská strouha a Vltava jsou samostatnými revíry. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku Labe a Sidonce. Přívlač povolena. Míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm. Mělnický přístav je chráněnou rybí oblastí, kde je lov ryb zakázán, mimo pravý břeh od plotu bývalých loděnic až k vyústění do řeky Labe.

411 167 Labe 14 a – MO Mělník; 136,3 ha

Revír tvoří vodní plochy v povodí Labe 14.

K revíru patří:
Pískovna Vlíněves (Baraba) v k.ú. Vlíněves; 60,1 ha
Pískovna Vlíněves 1; Vlíněves; 45,2 ha
Sidonka Hořín; 6,4 ha
Mlazické tůně; Mělník; 9,5 ha
Hořínská strouha; Hořín; 4,8 ha
Vehlovická tůň; Mělník; 4,5 ha
Staré Labe Hadík; Mělník; 3,6 ha

Lov přívlačí je povolen na pískovnách Vlíněves, Vlíněves 1 a Sidonce. Chytání z ostrůvků je zakázáno. Míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm. Na pískovnách Vlíněves a Vlíněves 1 se musí kapr nad 70 cm (včetně) bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru je zakázáno zavážení, zanášení i zaplavování krmení a nástrah, včetně označování krmených a lovných míst bójkami a jinými předměty. Podél celého revíru je zakázáno stanování, kempování, táboření, bivakování a rozdělávání ohňů.

411 093 Vltava 1 - MO Mělník; 11,4 km; 110 ha

Přítok Labe. Od soutoku Labe v Mělníku až k jezu ve Vraňanech. Součástí revíru je laterální kanál Hořín – Vraňany v celé délce. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Míra kapra je 40 cm a štiky 60 cm. Lov přívlačí je povolen na řece a laterálním kanále.

411 168 Vltava 1a; Vrbno - MO Mělník; 5,6 ha

Revír tvoří vodní plochy v povodí Vltavy 1.

K revíru patří nádrže:
Vrbno; Vrbno; 3,0 ha
Želčín; Vrbno; 1,0 ha
Lužec nad Vltavou 1 a 2; Lužec nad Vltavou; 1,6 ha

Lov přívlačí je zakázán. Míra kapra je 40 cm a štiky 60 cm. Na celém revíru je zakázáno zavážení, zanášení i zaplavování krmení a nástrah, včetně označování krmených a lovných míst bójkami a jinými předměty. Podél celého revíru je zakázáno stanování, kempování, táboření, bivakování a rozdělávání ohňů.


Zacházení s ulovenými rybami

Zacházení s ulovenými rybami

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je nechat na místě.


Informační list pro rok 2016

Informační list pro rok 2016

Místní organizace Českého rybářského svazu Mělník, Nůšařská 2912
Tel: 315 624 703, Fax: 315 624 703, email: crsmomelnik@centrum.cz

K plynulému vydávání rybářských povolenek pro rok 2016 je třeba:

1/ Řádně vyplněný přehled o úlovcích za rok 2015 předejte na naši adresu nejpozději 15. 1. 2016.

2/ Úhradu za členskou známku proveďte nejpozději 30.4.2016, jinak Vaše členství, v souladu se stanovami ČRS, čl. 3, odst. 7., písm. b, v naší organizaci, zaniká.

3/ Peníze v hotovosti nepřijímáme! K úhradě můžete využít platební terminál v kanceláři naší organizace nebo složenku. Při úhradě převodem doložte platbu výpisem z účtu. Doklad s razítkem P.O. BOXu bude uznán, pokud na našem účtu bude bankou platba připsána. Bankovní spojení naleznete na našich webových stránkách.

4/ Na lístku pro vydání povolenky označte křížkem položky, ze kterých se celková částka skládá.

5/ K vydání rybářské povolenky je nezbytné předložit tyto doklady: řádně vyplněný lístek k vydání povolenky, členskou legitimaci, státní rybářský lístek a doklad o zaplacení, pokud nevyužijete platební terminál. Chcete-li zaslat povolenku poštou, přiložte k výše uvedeným dokladům poštovní známky v hodnotě 36 Kč. Váš požadavek na zaslání povolenky nebude splněn, pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky.

6/ Výdej povolenek bude zahájen ve středu 2. prosince 2015.

7/ S využitím § 3 odst. 4, písmeno b, c Stanov Českého rybářského a článku 3 odst. 4, písmeno a, b Jednacího řádu ČRS je stanovena finanční náhrada za brigádu ve výši 500,- Kč – SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ MO V BŘEZNU 2011.

Držitelé průkazu ZTP při výdeji povolenky předloží nový průkaz OZP kontrole!!!

8/ Pro Vaši operativnější informovanost využijte webové stránky MO ČRS. Důležité informace budou uveřejňovány také v místním tisku.

9/ POVOLENKY, KTERÉ VRACÍTE, NEZASÍLEJTE DOPORUČENĚ! Stačí zaslat OBYČEJNĚ!! Žádáme Vás o maximální pozornost při vyplňování úlovkového lístku na ZADNÍ STRANĚ. V prípadě nedostatečně vyplněného úlovkového lístku (zadní strana povolenky), který bude nutné za Vás vyhodnotit a doplnit, Vám bude účtován administrativní poplatek 30 Kč při prodeji členské známky nebo povolenky.

 

Ve dnech 22.4. - 23.4.2016 se na revíru 413022 Pšovka 1/Baraba/ uskuteční Pohár České republiky v lovu ryb na umělou mušku z lodě juniorů Monfisch Junior Boat CUP 2016. V uvedené době bude revír uzavřen. Bližší info na webových stránkách. Výbor upozorňuje na existenci Obecně Závazné Vyhlášky číslo 1/2015 obce Dolní Beřkovice

 

Členská schůze MO ČRS Mělník

se bude konat v sobotu 12. března 2016 v 8:30 v areálu ISŠT ulice K Učilišti, Mělník (areál bývalého učiliště Cukrovaru Mělník).

V případě mimořádných událostí na revírech ČRS MO Mělník kontaktujte:

Jednatele MO Mělník: 602 699 899 nebo hospodáře MO Mělník: 608 340 763

Pevné zdraví a mnoho příjemných chvil u našich krásných vod Vám přeje Výbor místní organizace ČRS Mělník.

Lístek pro vydání povolenky na rok 2016

MO ČRS Mělník Lístek pro vydání povolenky na rok 2016

Člen nad 70 let ZTP Mládež
(16 - 18 let)
Děti
(do 15 let)
Zápisné nových členů 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 100,- Kč
Příspěvková známka 400,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč
Poplatek za vydání legitimace 10,- Kč 10,- Kč 10,- Kč 10,- Kč 10,- Kč
Finanční náhrada za brigádu 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč xxxxx

Mimopstruhová pov. MÍSTNÍ 850,- Kč (Pouze pro členy MO Mělník nad 60 let.)
Mimopstruhová pov. ÚZEMNÍ 1200,- Kč 850,- Kč 850,- Kč 850,- Kč 400,- Kč
Mimopstruhová pov. CELOSVAZOVÁ 2100,- Kč 2100,- Kč 1400,- Kč 1400,- Kč 700,- Kč
Mimopstruhová pov. CELOREPUBLIKOVÁ 3150,- Kč 3150,- Kč 3150,- Kč 3150,- Kč 3150,- Kč

Pstruhová pov. MÍSTNÍ 850,- Kč (Pouze pro členy MO Mělník nad 60 let.)
Pstruhová pov. ÚZEMNÍ 1200,- Kč 850,- Kč 850,- Kč 850,- Kč 400,- Kč
Pstruhová pov. CELOSVAZOVÁ 2150,- Kč 2150,- Kč 1450,- Kč 1450,- Kč 750,- Kč
Pstruhová pov. CELOREPUBLIKOVÁ 3250,- Kč 3250,- Kč 3250,- Kč 3250,- Kč 3250,- Kč

Možnosti úhrady

1/ Platba převodem:
Číslo účtu: 0460837389/0800
Varaibilní symbol: ČÍSLO ČLENSKÉ LEGITIMACE (bez něj nebudeme moci platbu identifikovat)
Výpis o platbách má MO ČRS Mělník až po 14-ti dnech. Z toho plyne, že dříve provedenou platbu neprověříme. Vezměte s sebou vypis z banky!!!

2/ Platba přes platební terminál - poplatek 10,- Kč.

3/ Platba přes PO BOX - pouze s výpisem z účtu.

Peníze v hotovosti nepříjímáme!

Další typy povolenek

Mimopstruhová pov.:
- měsíční 850,- Kč
- 14 denní 600,- Kč - 7 denní 450,- Kč

Pstruhová:
- měsíční 850,- Kč
- 7 denní 450,- Kč

Úřední hodiny

Viz kontakty


Usnesení členské schůze MO ČRS Mělník 22. března 2014 v ISŠT Mělník


Členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti MO za období od 9.3.2013 do 22.3.2014
  2. účetní závěrku za rok 2013
  3. rozpočet na rok 2014
  4. schvaluje rozvahu, výkaz zisku a ztrát se stavem k 31.12.2013 a přílohu k účetní uzávěrce
  5. zprávu o hospodaření ČRS MO Mělník za rok 2013
  6. zprávu hospodáře MO o zarybňování v roce 2013 a připravovaném zarybňování v roce 2014
  7. zprávu MO o stavu členské základy, vyhodnocení a prodeji povolenek v letošním roce v porovnání se stejným období předešlého roku
Členská schůze bere na vědomí:
  1. zprávu dozorčí komise
Členská schůze ukládá:
  1. výboru MO pokračovat v nákupu vodních ploch, zejména na revíru BARABA
  2. členy MO informovat o výsledku řešení připomínky vzešlé z diskuze informovat na našich webových stránkách
Členové návrhové komise:

Předseda návrhové komise: Jan Semáč
Člen návrhové komise: Michal Vosmik
Člen návrhové komise: Raddek Miškovský

Usnesení schváleno jednomyslně.

V Mělníku 22.března 2014


Zarybňování v roce 2014

Zarybňování v roce 2014

27.2.2014

Baraba

Kapr 2

4000 kg

 

Baraba

Kapr 1

460 kg

12.3.2014

Vehlovice

Kapr 2

1000 kg

 

Mlazice

Kapr 2

1000 kg

 

Hadík

Kapr 2

1000 kg

 

Vrbno

Kapr 2

1000 kg

 

Lužc 1,2

Kapr 2

600 kg

 

Strouha H+B

Kapr 2

400 kg

 

Lat. kanál

Kapr 2

500 kg

 

Řeka L + V

Kapr 2

2000 kg

 

celkem

11.900 kg

u vysazování : 27.2. Němec, Formánek, Nývlt. 11.3.  Pilař RS, Helcl RS, Veselý RS, Říha RS, KRK, Suchý, Vlach, Hausman, Černý RS, Švec RS, Šmucr RS, Nývlt D. RS, Miškovský RS, Miškovský M. RS, Légr KRK, přítomní rybáři. hospodář

Další vysazování: Štika, Lín, Amur, Bílá ryba, sumec, candát bude koncem dubna, další pak v září, parma. Pstruhový revír Baraba a Pšovka se bude zarybňovat před zahájením pstruhové sezony.  hospodář MO


Projekt EU