Český rybářský svaz
MO Mělník

Jak se stát rybářem

Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem / rybářkou.

Rozhodne-li se budoucí rybář / ka stát se členem MO ČRS Mělník postupuje takto:

Každý nový zájemce musí nejdříve získat státní rybářský lístek. Vyplní se žádost a k ní se musí doložit Osvědčení o proškolení a absolvování zkoušky ze znalostí Zákona o rybářství a příslušné vyhlášky. Toto proškolení včetně přezkoušení organizujeme u nás v kanceláři místní organizace - Nůšařská 2912, 27601 Mělník, po předchozí dohodě s pracovníky kanceláře. První a nejdůležitější krok je tedy osobní nahlášení vašeho zájmu stát se rybářem / rybářkou v úředních hodinách u nás v kanceláři.

Žadatel bude zapsán do seznamu uchazečů a v nejbližším termínu pozván na školení se závěrečnou zkouškou pro vydání prvního státního Rybářského lístku. Po složení zkoušky obdrží rybář Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na pověřený úřad. Tento lístek vydávají obce s rozšířenou působností – na Mělníku je to na náměstí Míru., Městský úřad, odbor životního prostředí - pan Kabelka, nebo v místě svého trvalého pobytu, kde žadateli bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na jeden, tři, deset let a nebo doživotní. S Rybářským lístkem přijde zpět do naší organizace, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána povolenka k lovu. 

Trénovat na test je možné po rozkliknutí tohoto odkazu https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

Pokud potřebujete rybářský lístek a povolenku pro své dítě je nutné, aby umělo číst a psát. Menší děti mohou získat rybářský lístek jedině absolvováním rybářského kroužku. Ze zákona je také možné, aby dítě do 10ti let věku manipulovalo s jedním prutem dospělé osoby, která je držitelem jak povolenky tak rybářského lístku.

Pokud si stále nejste jistí jak na to, určitě se na nás obraťte buď osobně a nebo telefonicky ....