Český rybářský svaz
MO Mělník

Nasazování

Nasazování 21.10.
Dnes jsme nasadili 6600 ks candáta ve velikosti cca 10-14 cm a 200ks sumců albínů. Číst dále
Nasazování 9.10.
Dnes jsme za pomoci malých i velkých kolegů rybářů poctivě roznesli a vysadili 24.250 Ks ročních candátů. Hospodáři a rybářská stráž by to takto poctivě rozváželi půl dne. Těší nás Váš zájem o dění v organizaci! Číst dále
Nasazování 6.10.
Další várka násad ryb putovala na Vehlovice, Mlazice a Pískovny Číst dále
Vysazování září (převzato a doplněno z webu SúS)
V revírech MO Mělník pokračuje nasazování ryb nejen dle zarybňovacích plánů, ale i rybami navíc z dotací a darů, které se nám podařilo sehnat. Číst dále
Podzimní nasazování
Rozbíhá se podzimní nasazování. Před závody na Vehlovicích a Vrbně bylo vysazeno 1600Kg tržního kapra a dalších 200kg na plavební kanál. Násada bude před závody i v Lužci n.Vlt. Pokračovat v násadách budeme během září parmami do Vltavy. Po podzimní údržbě na pstruhové vodě 150kg sivena a 320kg pstruha duhového, dále candátem ročním a dvouletým v celkovém množství 8000ks na všechny naše revíry. V říjnu bude následovat lín a podzimní kapr. Informace budeme průběžně doplňovat na stránky. Přejeme příjemné podzimní lovy - výbor MO Číst dále
Nasazování 20.5.
Dnes jsme nasazovali poslední stokilovou jarní dávku pstruhů duhových do revíru 413022 - Část Baraba. Pokračovat budeme opět na podzim - přejeme pěkný lov. Číst dále
Nasazování 13.5.
Dnes jsme do našich revírů nasadili sto kilogramů krásných velkých candátů nad rámec běžného zarybnění. Následovat bude ještě dalších 6600 ks ročních candátů běžného každoročního zarybnění. Číst dále
Nasazování 29.4.
Dnes jsme do našich řek vysadili a pro naše rybáře připravili krásné překvapení. Našemu hospodáři se podařil domluvit nákup 3 ks sumce velkého o Číst dále
Nasazování 23.4.
V pátek jsme nasadili dalších 150kg pstruhů duhových do pískovny. Celkem se tak v letošní sezóně nasadilo již 530kg pstruhů, tedy cca 1500ks. Ryby jsou opět ve formě a je mezi nimi i několik desítek kusů o velikosti 40cm. Číst dále
Nasazování štik, amurů a bílé ryby
V našich revírech pokračujeme s násadou a nově u nás našlo domov 320kg štik v rozmezí 45-70cm, dále 240kg zhruba 45cm dlouhých amurů a 50kg plotic a perlinů. Všechny Číst dále
Nasazování 10.4.
Před zahájením pstruhové sezóny byl osazen pstruhem potočním i tok Pšovky. Dosadily se ryby i do míst zasažených v minulosti otravami a nebo únikem nafty. Číst dále
Nasazování pstruhů
Ve středu 7.4. jsme nasadili do pstruhového revíru 413022 - Pšovka1 (část Baraba) celkem 380kg pstruhů duhových (zhruba 1100ks o průměrné váze 0,35kg / ks). Na zahájení pstruhové sezóny v pátek 16.4. Číst dále
Nasazení úhořího monté
Jako posledních osm let, tak i letos děkujeme SúS za “vyběhanou” dotaci na úhoří monté a jeho leteckou přepravu k nám. Více než sto tisíc korun pomohlo zajistit cca 45.000 ks úhoříků o velikosti cca 7-10cm. Na Labi Číst dále
Nasazování 24.3.
V minulém týdnu pokračovalo nasazování kapra. Celkem už bylo na naše revíry vysazeno 11750 Kg kapra o průměrně váze 2,2kg. V revírech je tedy nově celkem cca 5340 kusů těchto ryb. Číst dále
Nasazování 19.3.
Do našich revírů bylo v pátek 19.3. vysazeno 3750 kg kaprů. Kvalitní násada mixu lysců i šupináčů od 2,5 do 4 kg z dotace Středočeského územního Číst dále
Plánované vícezarybnění v roce 2021
Vzhledem ke kladnému hospodaření v celosvazovém rybolovu rozhodl výbor Středočeského územního svazu, že na sdružené revíry, bude pro letošní rok přerozdělena násada ryb v rekordní hodnotě 3,5 mil. korun vč. nákladů na převoz, za což našemu SúS patří poděkování! Jedná se Číst dále
Nasazování 17 a 18.10.

Na pískovnu Baraba 411167/1 bylo vysazeno o víkendu 2100kg kaprů K3/4 , 120kg línů a 25kg štik. Ryby pocházejí z výlovů poblíž Kladna a jsou ve skvělé kondici.

Číst dále
Vysazování 13.10.

Do pstruhové části Baraby ( revír 413022 ) byli nasazení pstruzi duhoví o velikosti 33-40 cm. Připomínáme, že pstruhy je možné na pstruhové vodě lovit v tomto období jen na umělou mušku. Používání gumových nástrah je považováno za přívlač.Denní doba lovu je v říjnu od 7-19 hodin a v listopadu od 7-17 hodin. Lovit se smí 3 dny v týdnu ryby lososovité - datum se zakroužkuje. Pokud lovíte ryby ostatní a škodlivé - datum se přeškrtne ( v obou případech před začátkem lovu). Na pstruhové pískovně je možnost použit bellyboat. Přejeme příjemný lov

Číst dále
Vysazování během září

V minulém měsíci bylo celkem do vod naší organizace vysazeno 4590 kg ryb.

Lužec nad Vltavou - 400kg kapra a 20kg lína
Vrbno - 800kg kapra a 20kg lína
Vehlovice 400kg kapra a 50kg lína
Labe 14 - 800kg kapra, 100kg lína a 150kg štitky
Pískovna Vlíněves - 800kg kapra, 100kg štiky a 100kg lína
Vltava 1 - 500kg kapra, 30kg štiky a 50kg lína
Následovat budou ještě ryby z podzimních výlovů. Všem přejeme bohaté zážitky u vody.
Číst dále
Nasazování 8.10.

Dnes byl do Vltavy nasazen pstruh potoční ve velikostech mezi 30-40 cm. Upozorňujeme všechny lovící, že je hájen od 1.9. do 15.4. Celkem bylo nasazeno 120 kg ryb a budou hrazeny z dotace. 

Číst dále
Nasazování 17.9.

Dnes jsme nasazovali zhruba 1250 ks parem o velikosti 8-10 cm. Násada, kterou pomohl zajistit Prof. Ráb pochází z Vodňan a byla ve skvělé kondici. Vše šlo opět na revír Vltava 1 k podpoře místní populace parem.

Číst dále
Nasazování 3.9.

Před podzimními závody bylo 3.9.vysazeno 2500kg kapra o velikosti 45-50 cm. Kapři plavou v Lužci nad Vltavou, na Vrbenské a Vehlovické tůni.

Číst dále
Nasazování 28.8.

Dnes bylo do Vehlovické tůně 411167/5 a Mlazice 411167/3 nasazeno cca 1100 Ks (90kg) lína o velikosti 14-17 cm a cca 1200 ks (180kg) amura o velikosti 20-25 cm. Násada byla v dobré kondici.

Číst dále
Nasazování 5.8.

I přes vyšší teploty se podařilo odlovit a dovézt 102 Kg mixu podmírových kapříků, karasů obecných a perlínů ostrobřichých z Kostomlat pod Řípem, kteří byli vysazeni do Vehlovické tůně. Tito žraví drobečci jistě zpříjemní chvilky na rybách dětem z příměstského rybářského tábora, konaného příští týden na této vodě.

Číst dále
Nasazování sumce 22.7.2020

Dnes bylo nasazeno dle zarybňovacího plánu zhruba 600ks malého sumce velkého :)

Děkujeme obětavým kolegům, kteří se o poctivý rozvoz násady zasloužili ....

Číst dále
Nasazování 30.6.2020

Dnes pokračovalo nasazování candátů do našich revírů Labe, Mlazické tůně, Sidonky, Vehlovic, Vrbna, Baraby a Lužce. Více než 8.000 ročních candátů následuje po minulém nasazení větších ryb. Máme tak splněno každoroční zarybnění candátem a budou následovat další druhy ryb.

Číst dále
Nasazování 21.5.2020

Dnes bylo do pstruhové pískovny 413022 nasazeno cca 150kg pstruhů duhových. Bohužel z důvodu závady na vzduchování při přepravě, bylo cca 30 kg násady pridušeno. 
Jedná se o poslední letošní nasazování tržní ryby do tohoto revíru.

Číst dále
Nasazování 13.5.2020

Nově vody Vltavy 1 (revíru 411093) obývá tisícovka krásných dvou až tříletých parem. Ryby pocházejí z Jihočeské univerzity a geneticky to jsou originální vltavské parmy. Násada byla

Číst dále
Nasazování 6.5.2020

Včera bylo nasazeno do Labe a Vltavy cca 200ks větších candátů o velikosti 0,5 až 1,5 kg. Poprvé jsme vyzkoušeli pro nasazováni použít plovoucí box (výrobek profesora Rába z našeho výboru) který zajišťuje, že ryby vydrží bez okysličovaní vody a nehrozí tak jejich popálení. Dále díky konstrukci nehrozí poničení ryb před rozvozem. Taky nám to dává dostatek času pro rozvoz choulostivých násad do všech našich revírů aniž bychom připláceli dopravcům. Zapojili se

Číst dále
Nasazování 22 a 23.4.2020

Ve středu jsme nasazovali krásné pstruhy duhové do části revíru 413022 Pšovka 1-Baraba. Někteří jedinci měřili přes 65cm a většina ryb byla ve velikostech kolem 0,75-1 kg. Celkem bylo vysazeno zhruba 250 ks těchto ryb.  
Dále bylo vysazeno cca 150kg ve čtvrtek a průměrná váha pstruhů byla 0,35 kg

Někteří lovící si již svůj sen ulovit tyto krásné ryby splnili a přejeme všem, kteří se na ryby teprve chystají mnoho štěstí při lovu a pevné vlasce. Výbor MO

Číst dále
Nasazování 14.4.2020

Dne 14.4. bylo nasazeno do Lužce, Vrbna a Zelčína celkem 2000kg kapra.

Přejeme rybářům příjemný lov

Číst dále
Nasazování pstruhů 8.4.2020

Na zahájení pstruhové sezóny 16.4. už je připravený revír 413022 Pšovka 1 - Baraba. Ve vodě plave více než 750 pstruhů duhových (260kg z dotace SúS). Pobřežní porosty jsou vysekané a tak nezbývá než popřát pstruhařům pěkné zahájení .....

Číst dále
Nasazování úhoře 31.3.2020

Dnes bylo nasazeno cca 45 047 ks úhoře o velikosti 6-10 cm. Úhoří monté nastoupilo svou dlouhou leteckou cestu od ústí řek ve Francii, aby se vrátili do našich řek Labe a Vltavy. Dříve běžnou rybu, která žije v našich řekách a v dospělosti táhne až sedm tisíc kilometrů na svá "trdliště" v Sargasovém moři, dnes omezuje hlavně výroba "zelené" energie. Turbíny vodních elektráren nemilosrdně sekají tisíce malých i velkých táhnoucích úhořů při migraci po i proti proudu našich řek a proto je třeba jim pomoci a dopravit je k nám touto nákladnou cestou.

Díky ministerstvu zemědělství a evropským fondům se nám podařilo i letos vysadit úhoře v hodnotě ...  

Číst dále
Nasazování 19.3.2020

Ve čtvrtek 19.3. byla dokončena první vlna násad kdy na Hadík, Vehlovice a Mlazické tůně bylo vysazeno celkem 2150 Kg kapra o délce mezi 45-50cm a dále 400 kg štik o průměrné délce 45 cm. Ryba pochází z Esoxu Tábor a je ve velmi dobré kondici. Celkem se tak v našich revírech i s nasazením 16.3. nově prohání celkem 5130 Kg nových ryb (4730kg kaprů a  400kg štik).

Výbor MO přeje všem našim rybářům hodně štěstí při lovu velikonočního kapříka.

Číst dále
Nasazování 16.3. 2020

První kolo vysazování proběhlo 16.3. kaprem o průměrné váze 1,6-2,5 kg ze Mšece o celkové hmotnosti 2580 kg.

Jedná se o ryby distribuované jako náhrada za odlovené kapry lovci z jiných organizaní na našich vodách v roce 2018. Všechny ryby byly nasazeny do pískoven. Tedy  revír 411167 - podrevír 1

Další vysazení bude následovat až během dubna/května podle aktuálních průtoků. Tedy dostatku vody v tůních Lužec, Vrbno, Zelčín a případné jarní velké vody v Labi, Vltavě, Vehlovicích, Hadíku a Mlazicích. Před pstruhovou sezonou bude nasazen pstruh duhový do P revíru.

Číst dále
Výjezd do Vodňan

Členové výboru byli na "výzvědách" ve Vodňanech na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Prof. Ráb s V.Švecem a R. Miškovským se zajímali hlavně o stavbu třecích podložek a hnízd pro podporu výtěru ryb. Se stavbou výtěrových roštů bylo na základě uložení členskou schůzí započato už v minulém roce a první rošty byly v některých revírech instalovány již v minulé sezóně. Dále byl předběžně domluven odběr násady nedostatkové parmy a podoustve pro naše revíry Vltavu a Labe. Tyto ryby ve Vodňanech chovají přednostně pro velké objednávky z Německa a díky kontaktům prof. Rába se nám snad podaří získat dostatečné množství ryb pro podporu populace v letošní sezóně i u nás. 

Číst dále
Mix násad podzim 2019

Z dotace, kterou se nám podařilo získat za řádění kormoránů na našich revírech byla nasazena směs ryb z podzimních výlovů. Nasazovalo se především do Labe a Vltavy, dále pak na Vrbno, Mlazické tůně, Sidonka a Baraba

Číst dále
Nasazování 15.11.

Zatím poslední letošní nasazování se uskutečnilo 15.11.

A do revírů 411167 Baraba byli vysazeni kapři o velikosti 40- 55 cm a na revíry 411167 a 411168 byla nasazena štika o průměrné velikosti 45 cm

Číst dále