Český rybářský svaz
MO Mělník

Nasazování

Nasazování kapra
V uplynulém týdnu bylo do pískovny Vlíněves nasazeno 1930 kg kapra lysce o průměrné hmotnosti 2,1 kg. Přejeme příjemný lov Číst dále
Nasazeni pstruzi
V pátek bylo na pstruhovou Barabu 413022, dosazeno 160kg cca 450 ks pstruhů duhových. Přejeme pěkný lov ???? Číst dále
Pstruzi od krajského úřadu
V rámci dotace vyjednané středočeským územním svazem, byly za finanční podpory Středočeského kraje vysazeni pstruzi potoční. Číst dále
Nasazení a kontroly
Ani před uplynulým víkendem se v organizaci nezahálelo. Na pstruhovou pískovnu bylo vysazeno 90 kg krásných pstruhů a rybářská stráž provedla kontroly zaměřené na naše revíry. Číst dále
Druhá jarní násada kaprů
V minulém týdnu bylo nasazeno 50q K3 převážně lysce a to 10q na Hadík a Labe, 10q na Vltavu a 30q na pískovny Vlíněves - Baraba. Přejeme příjemné jarní lovy a ryby si ponechávejte s rozumem pro vlastní potřebu. Děkujeme - výbor místní organizace Číst dále
První násada 2024
Nasazeno z přerozdělení celosvazových povolenek dotace od Středočeského územního svazu 3660 kg kapra. Nezapomeňte již v sobotu 9.3. od 8,30 v Hoříně členská schůze. Číst dále
Rybářské lístky
Nové rybářské lístky a lístky jimž končí platnost (viz foto) se aktuálně na Městském úřadu Mělník z důvodu změny legislativy dočasně nevydávají. Předpokládané obnovení výdeje je cca během 14 dní. Číst dále
Nasazování štik
V pátek 20.10. Bylo na Labe a Vltavu vysazeno 120 kg štik a dále zbývajících 30 kg amura dle zarybňovacích plánů. Násada štik byla pěkně roznesena členy rybářské stráže. Číst dále
Vysazeni pstruzi
Letos jsme naposledy vysadili pstruhy duhové. Zhruba 450 ks pstruhů nově obývá vody pstruhové Baraby (revír 413022). Užijte si podzimní lov. Číst dále
Nasazování 10.10.
Na Hadík a pískovny Vliněves jsme nasadili 1700 kg kaprů, 210 kg amurů, 160kg línů a 55 kg pěkných štik. Po ochlazení jsme tak konečně mohli přivézt ryby přímo z podzimních výlovů v krásné kondici. Číst dále
Vysazeny parmy
Do Vltavy 1 byly vysazeny parmy. Jak ukázal průzkum v minulém týdnu, parmám se u nás daří a funguje zde i přirozená reprodukce, když mezi jinými rybami byla parma zastoupena v několika ročnících. Číst dále
Nasadili jsme kapříky
Minulý pátek bylo na pískovny nasazeno 1400 kg kaprů ve velikosti od 35 do 45 cm. Číst dále
Násada sumců a kontrola RS
26.7. Jsme dle zarybňovacího plánu nasadili 400 ks malého (ročka) sumce velkého. Rozvoz ryb a následnou kontrolu revíru provedli rybářští strážci a až na jedno pochybení byly drobné přestupky řešeny domluvou. Ve většině kontrol bylo vše v pořádku. Číst dále
Nasazování na Vltavu
Dnes 23.6. bylo nasazeno cca 450 ks tržních pstruhů duhových do Vltavy v okolí Bukoli. Vltava je zde po částečné revitalizaci rybářsky zajímavou řekou a pstruzi doplňují bohatou obsádku ryb. Číst dále
Nasazování candátů
Dnes bylo vysazeno a poctivě rozneseno a rozvezeno po všech našich mimopstruhových revírech 2654 ks candátů obecných o nejčastější velikosti 20-35 cm. Na každý revír se dosadilo i několik kusů ve velikosti 45-55 cm. Číst dále
Nasazování z dotace
Dnes bylo do potoka Pšovka vysazeno 1100 ks patnácticentimetrových pstruhů obecných. Z tohoto množství bylo 400 ks věnováno Krajským úřadem Středočeského kraje po domluvě se ČRS Středočeský územní svaz, jako podpora populací divokých pstruhů - děkujeme. Obrovské poděkování patří členům mělnické rybářské organizace, kteří pstroužky poctivě roznášeli potokem, aby si každý mohl najít svoje místo pro život a “schovku” před volavkami a vydrami. Číst dále
Poslední jarní pstruhová násada
Do pískovny jsme v pátek vysadili poslední jarní pstruhovou násadu - 200 kg pstruhů duhových o průměrné váze 0,4 kg… přijďte si zachytat, než se voda ohřeje. Číst dále
Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
I když nám začíná nejpěknější období v roce a počasí láká na ryby, někteří členové mělnické organizace stále pracují na zlepšování zarybnění revírů. Číst dále
Nasazeni pstruzi
V pátek 5.5. Jsme nasadili 250 kg pstruhů duhových do revíru 413022 Pšovka 1 - konkrétně do pískovny. Číst dále
Vysazeni pstruzi a uzávěra revíru
Na zahájení pstruhové sezóny, které vychází na neděli 16.4. Je z redistribuce SúS vysazeno 350 kg pstruhů duhových do pstruhového revíru 413022, Pšovka 1 - část Baraba a do Vltavy 1 (411093) v meandrech kolem Bukoli byli vysazeni pstruzi potoční. Zároveň oznamujeme, že další nasazení a hájení na pstruhové Barabě z důvodu závodů bude v pátek 21.4. a sobotu 22.4. Číst dále
Vysazeni kapříci a štiky
Na pískovny 411167/1 vysazeno 1900ks mixu menších (průměr 1,2 kg) kaprů a 55 ks krásné štiky. Číst dále
Vysazeni malí úhoři
V pátek 31.3. bylo vysazeno celkem 33000 ks (12 kg) úhořího monté v hodnotě přes 120 000 korun. Monté je dotováno Evropským námořním a rybářským fondem Operačního programu Rybářství a ze zdrojů ČR.(75/25%) Dotaci nám již několik let zpracovává Středočeský územní svaz a patří jim za to obrovský dík! Číst dále
Nasadili jsme líny, kapry, štiky
V našich revírech 411167 a 411168 se nasazovaly 30-40 cm velké štiky, 25-45 cm velcí líni a 40 cm dlouzí kapříci. Číst dále
Nasazování kaprů
V uplynulém týdnu začalo jarní nasazování, kdy naše revíry obohatilo 7.080 Kg kaprů dvou až tříletých. Kapry dodané od územního svazu v mnoství 3780kg jako redistribuci, dodalo rybářství Chlumec a územnímu svazu za ně děkujeme. Dalších 3300 Kg jsme zakoupili od Esoxu Tábor. Ryba byla rozvezena do našich revírů: Číst dále
Nasazování 18.10.
Na pískovny, Hadík, Vehlovice, Mlazice a Vltavu bylo nasazeno 2850 kg (cca 1320 ks) tržních kaprů a 300 kg (cca 1100 ks) línů. Zároveň byla rozvezena i násada štik o váze 100 kg (cca 550 ks). Přejeme příjemné podzimní lovy Číst dále
Nasazení parem
Ve čtvrtek 6.10. obohatilo vody Vltavy 500 Ks malých parem. Každoročně se tak podporuje a doplňuje společenstvo těchto nádherných ryb, které ve Vltavě hojně žijí. Číst dále
Nasazování v září
Do Vrbenské tůně byli vysazeni kapři. Do pstruhové pískovny cca 700ks pstruhů. Přejeme příjemné podzimní lovy! Číst dále
Nasazování candátků
Týden po zahájení jsme nasazovali 6.600 Ks rychleného ročka candáta. Ryby byly ve výborné kondici a byly krásně rozvezeny po všech revírech. Číst dále
Nasazování 29.4.
Do Vltavy 1 v oblasti obnovených meandrů bylo vysazeno 200kg pstruhů duhových. Přejeme příjemný lov Číst dále
Nasazování 26.4.
Na potok Pšovku 413022 bylo nasazeno 700ks ročka pstruha obecného (potočního). Všem zúčastněným děkujeme za roznos. Číst dále
Nasazování 22.a 23.4.
V pátek bylo nasazeno 500kg pstruhů duhových jako dotace SúS na mistrovství republiky, 200kg běžné zarybnění a v sobotu 100kg sivenů jako dotace ze startovného. Číst dále
Nasazování  8.4.
Dnes bylo z redistribuce (vícezarybnění) nasazeno na pstruhovou pískovnu 360kg pstruhů duhových. Do 15.4. zde platí výjimka lovu dravců na nástrahy nad 10 cm a všichni náhodně ulovení PSTRUZI MUSÍ BÝT IHNED PUŠTĚNI! POZOR 15.4. Je revír celý den hájen POZOR 16.4. Je revír hájen do 17,30 hodin. (Konání závodů) Vice info dále v článku Číst dále
Nasazování 31.3.
Do pískovny Vlíněves bylo nasazeno dalších 1.085 kg kaprů a 160kg štik. Dalších 160kg štik bylo nasazeno na Sidonku a Hořínskou strouhu. Celkem již bylo za poslední měsíc vysazeno 10.640 Kg kaprů, Číst dále
Nasazování 28.3.
Na revír 411 167 / 1 byli nasazeni kapři a amuři z Esoxu Tábor. Číst dále
Nasazení úhořího monté 23.4.
Již devátým rokem nasazujeme úhoří monté do Labe a Vltavy. I dnes bylo vysazeno a krásně rozneseno přes 45.000 ks malých úhoříků. Číst dále
Nasazování 14.3.
Na revír 411167 / 6 tůň Hadík bylo nasazeno 1080 kg kapra K3 a 65 kg amura Am2 Číst dále
Výjimka odlovu na pstruhové vodě
Úspěšně jsme žádali o výjimku k odlovu dravců na pstruhové pískovně. Číst dále
První nasazování
Dne 1.3. bylo vysazeno 4390 kg kaprů K3 Ryby jsme rozvezli na pět míst a to: Číst dále
PROSÍME VRACEJTE POVOLENKY
KOLEGOVÉ JE TÝDEN PO TERMÍNU VRACENÍ STARÝCH POVOLENEK! Stále nám ještě chybí přes 350ks z 1600 vydaných… Klidně je jen hoďte do schránky, my už si vás v systému odepíšeme sami. I jen návštěvy bez ponechaných úlovků stačí na to, aby na vaše oblíbené revíry šlo více ryb a proto vracejte všechny povolenky i ty bez úlovku Číst dále
Nasazování 21.10.
Dnes jsme nasadili 6600 ks candáta ve velikosti cca 10-14 cm a 200ks sumců albínů. Číst dále
Nasazování 9.10.
Dnes jsme za pomoci malých i velkých kolegů rybářů poctivě roznesli a vysadili 24.250 Ks ročních candátů. Hospodáři a rybářská stráž by to takto poctivě rozváželi půl dne. Těší nás Váš zájem o dění v organizaci! Číst dále
Nasazování 6.10.
Další várka násad ryb putovala na Vehlovice, Mlazice a Pískovny Číst dále
Vysazování září (převzato a doplněno z webu SúS)
V revírech MO Mělník pokračuje nasazování ryb nejen dle zarybňovacích plánů, ale i rybami navíc z dotací a darů, které se nám podařilo sehnat. Číst dále
Podzimní nasazování
Rozbíhá se podzimní nasazování. Před závody na Vehlovicích a Vrbně bylo vysazeno 1600Kg tržního kapra a dalších 200kg na plavební kanál. Násada bude před závody i v Lužci n.Vlt. Pokračovat v násadách budeme během září parmami do Vltavy. Po podzimní údržbě na pstruhové vodě 150kg sivena a 320kg pstruha duhového, dále candátem ročním a dvouletým v celkovém množství 8000ks na všechny naše revíry. V říjnu bude následovat lín a podzimní kapr. Informace budeme průběžně doplňovat na stránky. Přejeme příjemné podzimní lovy - výbor MO Číst dále
Nasazování 20.5.
Dnes jsme nasazovali poslední stokilovou jarní dávku pstruhů duhových do revíru 413022 - Část Baraba. Pokračovat budeme opět na podzim - přejeme pěkný lov. Číst dále
Nasazování 13.5.
Dnes jsme do našich revírů nasadili sto kilogramů krásných velkých candátů nad rámec běžného zarybnění. Následovat bude ještě dalších 6600 ks ročních candátů běžného každoročního zarybnění. Číst dále
Nasazování 29.4.
Dnes jsme do našich řek vysadili a pro naše rybáře připravili krásné překvapení. Našemu hospodáři se podařil domluvit nákup 3 ks sumce velkého o Číst dále
Nasazování 23.4.
V pátek jsme nasadili dalších 150kg pstruhů duhových do pískovny. Celkem se tak v letošní sezóně nasadilo již 530kg pstruhů, tedy cca 1500ks. Ryby jsou opět ve formě a je mezi nimi i několik desítek kusů o velikosti 40cm. Číst dále
Nasazování štik, amurů a bílé ryby
V našich revírech pokračujeme s násadou a nově u nás našlo domov 320kg štik v rozmezí 45-70cm, dále 240kg zhruba 45cm dlouhých amurů a 50kg plotic a perlinů. Všechny Číst dále
Nasazování 10.4.
Před zahájením pstruhové sezóny byl osazen pstruhem potočním i tok Pšovky. Dosadily se ryby i do míst zasažených v minulosti otravami a nebo únikem nafty. Číst dále
Nasazování pstruhů
Ve středu 7.4. jsme nasadili do pstruhového revíru 413022 - Pšovka1 (část Baraba) celkem 380kg pstruhů duhových (zhruba 1100ks o průměrné váze 0,35kg / ks). Na zahájení pstruhové sezóny v pátek 16.4. Číst dále
Nasazení úhořího monté
Jako posledních osm let, tak i letos děkujeme SúS za “vyběhanou” dotaci na úhoří monté a jeho leteckou přepravu k nám. Více než sto tisíc korun pomohlo zajistit cca 45.000 ks úhoříků o velikosti cca 7-10cm. Na Labi Číst dále
Nasazování 24.3.
V minulém týdnu pokračovalo nasazování kapra. Celkem už bylo na naše revíry vysazeno 11750 Kg kapra o průměrně váze 2,2kg. V revírech je tedy nově celkem cca 5340 kusů těchto ryb. Číst dále
Nasazování 19.3.
Do našich revírů bylo v pátek 19.3. vysazeno 3750 kg kaprů. Kvalitní násada mixu lysců i šupináčů od 2,5 do 4 kg z dotace Středočeského územního Číst dále
Plánované vícezarybnění v roce 2021
Vzhledem ke kladnému hospodaření v celosvazovém rybolovu rozhodl výbor Středočeského územního svazu, že na sdružené revíry, bude pro letošní rok přerozdělena násada ryb v rekordní hodnotě 3,5 mil. korun vč. nákladů na převoz, za což našemu SúS patří poděkování! Jedná se Číst dále
Nasazování 17 a 18.10.

Na pískovnu Baraba 411167/1 bylo vysazeno o víkendu 2100kg kaprů K3/4 , 120kg línů a 25kg štik. Ryby pocházejí z výlovů poblíž Kladna a jsou ve skvělé kondici.

Číst dále
Vysazování 13.10.

Do pstruhové části Baraby ( revír 413022 ) byli nasazení pstruzi duhoví o velikosti 33-40 cm. Připomínáme, že pstruhy je možné na pstruhové vodě lovit v tomto období jen na umělou mušku. Používání gumových nástrah je považováno za přívlač.Denní doba lovu je v říjnu od 7-19 hodin a v listopadu od 7-17 hodin. Lovit se smí 3 dny v týdnu ryby lososovité - datum se zakroužkuje. Pokud lovíte ryby ostatní a škodlivé - datum se přeškrtne ( v obou případech před začátkem lovu). Na pstruhové pískovně je možnost použit bellyboat. Přejeme příjemný lov

Číst dále
Vysazování během září

V minulém měsíci bylo celkem do vod naší organizace vysazeno 4590 kg ryb.

Lužec nad Vltavou - 400kg kapra a 20kg lína
Vrbno - 800kg kapra a 20kg lína
Vehlovice 400kg kapra a 50kg lína
Labe 14 - 800kg kapra, 100kg lína a 150kg štitky
Pískovna Vlíněves - 800kg kapra, 100kg štiky a 100kg lína
Vltava 1 - 500kg kapra, 30kg štiky a 50kg lína
Následovat budou ještě ryby z podzimních výlovů. Všem přejeme bohaté zážitky u vody.
Číst dále
Nasazování 8.10.

Dnes byl do Vltavy nasazen pstruh potoční ve velikostech mezi 30-40 cm. Upozorňujeme všechny lovící, že je hájen od 1.9. do 15.4. Celkem bylo nasazeno 120 kg ryb a budou hrazeny z dotace. 

Číst dále
Nasazování 17.9.

Dnes jsme nasazovali zhruba 1250 ks parem o velikosti 8-10 cm. Násada, kterou pomohl zajistit Prof. Ráb pochází z Vodňan a byla ve skvělé kondici. Vše šlo opět na revír Vltava 1 k podpoře místní populace parem.

Číst dále
Nasazování 3.9.

Před podzimními závody bylo 3.9.vysazeno 2500kg kapra o velikosti 45-50 cm. Kapři plavou v Lužci nad Vltavou, na Vrbenské a Vehlovické tůni.

Číst dále
Nasazování 28.8.

Dnes bylo do Vehlovické tůně 411167/5 a Mlazice 411167/3 nasazeno cca 1100 Ks (90kg) lína o velikosti 14-17 cm a cca 1200 ks (180kg) amura o velikosti 20-25 cm. Násada byla v dobré kondici.

Číst dále
Nasazování 5.8.

I přes vyšší teploty se podařilo odlovit a dovézt 102 Kg mixu podmírových kapříků, karasů obecných a perlínů ostrobřichých z Kostomlat pod Řípem, kteří byli vysazeni do Vehlovické tůně. Tito žraví drobečci jistě zpříjemní chvilky na rybách dětem z příměstského rybářského tábora, konaného příští týden na této vodě.

Číst dále
Nasazování sumce 22.7.2020

Dnes bylo nasazeno dle zarybňovacího plánu zhruba 600ks malého sumce velkého :)

Děkujeme obětavým kolegům, kteří se o poctivý rozvoz násady zasloužili ....

Číst dále
Nasazování 30.6.2020

Dnes pokračovalo nasazování candátů do našich revírů Labe, Mlazické tůně, Sidonky, Vehlovic, Vrbna, Baraby a Lužce. Více než 8.000 ročních candátů následuje po minulém nasazení větších ryb. Máme tak splněno každoroční zarybnění candátem a budou následovat další druhy ryb.

Číst dále
Nasazování 21.5.2020

Dnes bylo do pstruhové pískovny 413022 nasazeno cca 150kg pstruhů duhových. Bohužel z důvodu závady na vzduchování při přepravě, bylo cca 30 kg násady pridušeno. 
Jedná se o poslední letošní nasazování tržní ryby do tohoto revíru.

Číst dále
Nasazování 13.5.2020

Nově vody Vltavy 1 (revíru 411093) obývá tisícovka krásných dvou až tříletých parem. Ryby pocházejí z Jihočeské univerzity a geneticky to jsou originální vltavské parmy. Násada byla

Číst dále
Nasazování 6.5.2020

Včera bylo nasazeno do Labe a Vltavy cca 200ks větších candátů o velikosti 0,5 až 1,5 kg. Poprvé jsme vyzkoušeli pro nasazováni použít plovoucí box (výrobek profesora Rába z našeho výboru) který zajišťuje, že ryby vydrží bez okysličovaní vody a nehrozí tak jejich popálení. Dále díky konstrukci nehrozí poničení ryb před rozvozem. Taky nám to dává dostatek času pro rozvoz choulostivých násad do všech našich revírů aniž bychom připláceli dopravcům. Zapojili se

Číst dále
Nasazování 22 a 23.4.2020

Ve středu jsme nasazovali krásné pstruhy duhové do části revíru 413022 Pšovka 1-Baraba. Někteří jedinci měřili přes 65cm a většina ryb byla ve velikostech kolem 0,75-1 kg. Celkem bylo vysazeno zhruba 250 ks těchto ryb.  
Dále bylo vysazeno cca 150kg ve čtvrtek a průměrná váha pstruhů byla 0,35 kg

Někteří lovící si již svůj sen ulovit tyto krásné ryby splnili a přejeme všem, kteří se na ryby teprve chystají mnoho štěstí při lovu a pevné vlasce. Výbor MO

Číst dále
Nasazování 14.4.2020

Dne 14.4. bylo nasazeno do Lužce, Vrbna a Zelčína celkem 2000kg kapra.

Přejeme rybářům příjemný lov

Číst dále
Nasazování pstruhů 8.4.2020

Na zahájení pstruhové sezóny 16.4. už je připravený revír 413022 Pšovka 1 - Baraba. Ve vodě plave více než 750 pstruhů duhových (260kg z dotace SúS). Pobřežní porosty jsou vysekané a tak nezbývá než popřát pstruhařům pěkné zahájení .....

Číst dále
Nasazování úhoře 31.3.2020

Dnes bylo nasazeno cca 45 047 ks úhoře o velikosti 6-10 cm. Úhoří monté nastoupilo svou dlouhou leteckou cestu od ústí řek ve Francii, aby se vrátili do našich řek Labe a Vltavy. Dříve běžnou rybu, která žije v našich řekách a v dospělosti táhne až sedm tisíc kilometrů na svá "trdliště" v Sargasovém moři, dnes omezuje hlavně výroba "zelené" energie. Turbíny vodních elektráren nemilosrdně sekají tisíce malých i velkých táhnoucích úhořů při migraci po i proti proudu našich řek a proto je třeba jim pomoci a dopravit je k nám touto nákladnou cestou.

Díky ministerstvu zemědělství a evropským fondům se nám podařilo i letos vysadit úhoře v hodnotě ...  

Číst dále
Nasazování 19.3.2020

Ve čtvrtek 19.3. byla dokončena první vlna násad kdy na Hadík, Vehlovice a Mlazické tůně bylo vysazeno celkem 2150 Kg kapra o délce mezi 45-50cm a dále 400 kg štik o průměrné délce 45 cm. Ryba pochází z Esoxu Tábor a je ve velmi dobré kondici. Celkem se tak v našich revírech i s nasazením 16.3. nově prohání celkem 5130 Kg nových ryb (4730kg kaprů a  400kg štik).

Výbor MO přeje všem našim rybářům hodně štěstí při lovu velikonočního kapříka.

Číst dále
Nasazování 16.3. 2020

První kolo vysazování proběhlo 16.3. kaprem o průměrné váze 1,6-2,5 kg ze Mšece o celkové hmotnosti 2580 kg.

Jedná se o ryby distribuované jako náhrada za odlovené kapry lovci z jiných organizaní na našich vodách v roce 2018. Všechny ryby byly nasazeny do pískoven. Tedy  revír 411167 - podrevír 1

Další vysazení bude následovat až během dubna/května podle aktuálních průtoků. Tedy dostatku vody v tůních Lužec, Vrbno, Zelčín a případné jarní velké vody v Labi, Vltavě, Vehlovicích, Hadíku a Mlazicích. Před pstruhovou sezonou bude nasazen pstruh duhový do P revíru.

Číst dále
Výjezd do Vodňan

Členové výboru byli na "výzvědách" ve Vodňanech na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Prof. Ráb s V.Švecem a R. Miškovským se zajímali hlavně o stavbu třecích podložek a hnízd pro podporu výtěru ryb. Se stavbou výtěrových roštů bylo na základě uložení členskou schůzí započato už v minulém roce a první rošty byly v některých revírech instalovány již v minulé sezóně. Dále byl předběžně domluven odběr násady nedostatkové parmy a podoustve pro naše revíry Vltavu a Labe. Tyto ryby ve Vodňanech chovají přednostně pro velké objednávky z Německa a díky kontaktům prof. Rába se nám snad podaří získat dostatečné množství ryb pro podporu populace v letošní sezóně i u nás. 

Číst dále
Mix násad podzim 2019

Z dotace, kterou se nám podařilo získat za řádění kormoránů na našich revírech byla nasazena směs ryb z podzimních výlovů. Nasazovalo se především do Labe a Vltavy, dále pak na Vrbno, Mlazické tůně, Sidonka a Baraba

Číst dále
Nasazování 15.11.

Zatím poslední letošní nasazování se uskutečnilo 15.11.

A do revírů 411167 Baraba byli vysazeni kapři o velikosti 40- 55 cm a na revíry 411167 a 411168 byla nasazena štika o průměrné velikosti 45 cm

Číst dále