Český rybářský svaz
MO Mělník

Podporujeme ryby v přirozeném výtěru

Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
I když nám začíná nejpěknější období v roce a počasí láká na ryby, někteří členové mělnické organizace stále pracují na zlepšování zarybnění revírů.
Nejen, že ryby v tomto období hojně nasazujeme, ale také jim připravujeme vhodná místa pro tření. A tak se může stát, že ve vodě obhospodařované naší organizací uvidíte plavat bójku, nebo dřevěnou desku s nápisem MO ČRS Mělník. Již před šesti lety jsme spustili projekt podpory samovýtěru ryb. Tuto akci plně financuje místní organizace a inspirovali jsme se například velkými projekty v Anglii a nebo prací našich předků před 80-100 lety, kdy se začínal říční rybolov více organizovat a ryby podporovat a chránit. Budujeme tedy umělé napodobeniny kořenovice stromů, vlajících travin, štěrkové dno, které přechází v písek a hnízda určená pro tření candáta.
Snažíme se tak pomoci samovýtěru v našich revírech a podpořit „přírodní“ cyklus vývoje ryb. Některé části našich revírů totiž v důsledku úprav toků člověkem v posledních stotřiceti letech o taková místa přišla. Jsou to například části kolem protipovodňových hrází a různých silničních, nebo cyklostezkových náspů, které jsou tvořeny jen lomovým nebo spárovaným kamenem. Prosíme tedy, aby jste s rošty a třecími podložkami nemanipulovali. V jejich blízkosti do vody nechodili koupat psy a dodržovali v desetimetrovém okruhu klid, jako máme v rybářském řádu a bližších podmínkách. Během měsíce až se ryby vytřou, plůdek se vykulí, zase vše odstraníme a připravíme na příští rok. Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že to tu chvilku nikomu nebude překážet. 
Naše pomoc cílí především na ryby jako:
candát obecný – velká samice může mít až milion jiker o velikosti 1,5 mm. Před třením vystaví samci hnízda o průměru 50 – 100 cm, samec pak hnízdo s jikrami hlídá
okoun říční – samice mívá až 300 tisíc bezbarvých jiker, jejichž pentle jsou zachycovány podél břehů na kameny, větve, rostliny apod.
plotice obecná – plotice kladou jikry na cokoliv (rostlinstvo, kameny, větve...)
jelec proudník – jikry klade na kořínky pobřežní vegetace či do hustějšího rostlinstva, v nouzi i na štěrk
perlín ostrobřichý – na samici připadá až 100 tisíc lepkavých jiker, které jsou kladeny na rostlinstvo
hrouzek obecný – na samici připadá až 3000 většinou bezbarvých jiker, které jsou kladeny na písčité dno (či rostlinstvo)
ouklej obecná – tře se v hejnech na rostliny, kameny nebo písčitý podklad
cejnek malý – lepkavé jikry o průměru 2 mm jsou lepeny na rostlinstvo
cejn velký – samice mohou mít až 900 tisíc jiker, výtěr probíhá v pobřežních partiích na vodní rostlinstvo
karas obecný – vytírá se na rostlinstvo v pobřežních partiích
podoustev říční – vytírá se na štěrkovité podloží a je ochotna táhnout desítky km, než najde vhodné podloží.

Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
Podporujeme ryby v přirozeném výtěru
Podporujeme ryby v přirozeném výtěru