Český rybářský svaz
MO Mělník

Nasazování 21.5.2020

Nasazování 21.5.2020

Dnes bylo do pstruhové pískovny 413022 nasazeno cca 150kg pstruhů duhových. Bohužel z důvodu závady na vzduchování při přepravě, bylo cca 30 kg násady pridušeno. 
Jedná se o poslední letošní nasazování tržní ryby do tohoto revíru.


Ryby pocházejí z nedalekého Byšického mlýna a jsou ve velikostech 0,4-1 kg


Nasazování 21.5.2020
Nasazování 21.5.2020
Nasazování 21.5.2020
Nasazování 21.5.2020
Nasazování 21.5.2020
Nasazování 21.5.2020