Český rybářský svaz
MO Mělník

Nasazování 10.4.

Nasazování 10.4.
Před zahájením pstruhové sezóny byl osazen pstruhem potočním i tok Pšovky. Dosadily se ryby i do míst zasažených v minulosti otravami a nebo únikem nafty.
Celkem bylo vysazeno 60kg pstruhů cca kolem 250ks. Násada byla poctivě roznesena, za což patří všem zúčastněným obrovské díky. Opět pomáhali malí i velcí rybáři. Dále také rozvíjíme spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v. v. i. - UŽFG, kdy je vzorek pstruhů podroben genetické analýze.

Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.
Nasazování 10.4.