Český rybářský svaz
MO Mělník

Nasazování 8.4.

Nasazování  8.4.
Dnes bylo z redistribuce (vícezarybnění) nasazeno na pstruhovou pískovnu 360kg pstruhů duhových. Do 15.4. zde platí výjimka lovu dravců na nástrahy nad 10 cm a všichni náhodně ulovení PSTRUZI MUSÍ BÝT IHNED PUŠTĚNI! POZOR 15.4. Je revír celý den hájen POZOR 16.4. Je revír hájen do 17,30 hodin. (Konání závodů) Vice info dále v článku
Pstruhový Revír č. 413 022 Pšovka 1, pouze část revíru v pískovně Vlíněves 1(„Baraba“ )10.3 ha
Doba odlovu od 5.4.2022 do 15.4.2022 dle doby lovu ryb od 6 do 20 hodin

Způsob lovu:
Lov bude prováděn pouze na umělé nástrahy 10 cm a větší , dále na živou nebo mrtvou rybku vždy ve velikosti přesahující 10 cm. Při náhodném ulovení jiné ryby než Štiky obecné, Sumce velkého, Candáta obecného, Bolena dravého nebo Okouna říčního budou tyto ryby bez prodlení vráceny zpět do rybářského revíru.

Evidence úlovků a povolení k lovu:
Lovem ryb na udici jsou pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé pstruhovýchmístních povolenek ČRS MO Mělník z.s, územních pstruhových povolenek ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a dále držitelé pstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Před započetím lovu zapíší datum a číslo revíru, které podtrhnou (aby bylo při vyhodnocení zřejmé, že bylo loveno na výjimku)

Při ulovení vyjmenovaných nežádoucích druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru - štika, okoun, sumec, bolen nebo candát. Tyto ryby si po ulovení osoba provádějící lov vždy přisvojí a zapíše samostatně na jeden řádek povolenky jejich druh, délku, hmotnost. 

POZOR: NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH V OKOLÍ (například č.411 167 /1 – pískovny Vlíněves) SE DRAVCI LOVÍ DLE BĚŽNÝCH PRAVIDEL V RŘ AŽ OD 16.6.2022

Nasazování  8.4.
Nasazování  8.4.
Nasazování  8.4.
Nasazování  8.4.
Nasazování  8.4.