Český rybářský svaz
MO Mělník

Výjimka odlovu na pstruhové vodě

Výjimka odlovu na pstruhové vodě
Úspěšně jsme žádali o výjimku k odlovu dravců na pstruhové pískovně.
Na základě žádosti uživatele Místní organizace ČRS Mělník u rybářského revíru 413 022 Pšovka 1 byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j. 030463/2022/KUSK a s.z. 029762/2022/KUSK) udělena výjimka z obecně stanovených dob hájení a způsobu lovu. 
Platnost výjimky, kdo ji může uplatnit a za jakých podmínek je specifikována níže.

Místo a doba odlovu:
Pstruhový Revír č. 413 022 Pšovka 1, pouze část revíru v pískovně Vlíněves 1 („Baraba“ )10.3 ha
Doba odlovu od 5.4.2022 do 15.4.2022 dle doby lovu ryb od 6 do 20 hodin

Způsob lovu:
Lov bude prováděn pouze na umělé nástrahy 10 cm a větší , dále na živou nebo mrtvou rybku vždy ve velikosti přesahující 10 cm. Při náhodném ulovení jiné ryby než Štiky obecné, Sumce velkého, Candáta obecného, Bolena dravého nebo Okouna říčního budou tyto ryby bez prodlení vráceny zpět do rybářského revíru.

Evidence úlovků a povolení k lovu:
Lovem ryb na udici jsou pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé pstruhových místních povolenek ČRS MO Mělník z.s, územních pstruhových povolenek ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a dále držitelé pstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Před započetím lovu zapíší datum a číslo revíru, které podtrhnou (aby bylo při vyhodnocení zřejmé, že bylo loveno na výjimku)

Při ulovení vyjmenovaných nežádoucích druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru - štika, okoun, sumec, bolen nebo candát. Tyto ryby si po ulovení osoba provádějící lov vždy přisvojí a zapíše samostatně na jeden řádek povolenky jejich druh, délku, hmotnost. 

POZOR: NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH V OKOLÍ (například č.411 167 /1 – pískovny Vlíněves) SE DRAVCI LOVÍ DLE BĚŽNÝCH PRAVIDEL V RŘ AŽ OD 16.6.2022

              Přejeme úspěšný lov – výbor MO ČRS Mělník


* obrázek použit z unlocking. co. uk