Český rybářský svaz
MO Mělník

Vysazeni malí úhoři

Vysazeni malí úhoři
V pátek 31.3. bylo vysazeno celkem 33000 ks (12 kg) úhořího monté v hodnotě přes 120 000 korun. Monté je dotováno Evropským námořním a rybářským fondem Operačního programu Rybářství a ze zdrojů ČR.(75/25%) Dotaci nám již několik let zpracovává Středočeský územní svaz a patří jim za to obrovský dík!
Veškerá násada putuje do toků vybraných pro migraci a to je u nás Labe a Vltava. Monté bylo naloveno v ústí řek ve Francii, podchlazeno a letecky převezeno k nám. Zde bylo rozneseno členy rybářské stráže do vytipovaných lokalit zmíněných řek. Tuto aktivitu se daří udržovat již osmým rokem a ze zkušebních odlovů je znát, že se množství úhořů v našich vodách daří navyšovat. Bez této činnosti by pravděpodobně již na našem území byl úhoř vyhynulým druhem. Bohužel stále při zpětné migraci k rozmnožovaní do oblasti Sargasového moře jich spousta zahyne v turbínách vodních elektráren.

Vysazeni malí úhoři
Vysazeni malí úhoři