Český rybářský svaz
MO Mělník

16.4. začíná pstruhová sezóna

16.4. začíná pstruhová sezóna
V úterý začíná pstruhová sezóna a proto je dobré připomenout si pár pravidel a upozornit na změny v pravidlech rybolovu.
U nás se to týká revíru Pšovka 1 (č. 413022) - potoku a pstruhové oddělené pískovny u Posadovic. Pokud si půjdete projít potok, přimlouváme se, aby jste pstruhy obecné pouštěli zpět do revíru (pstruhy duhové zde nevysazujeme). Pro vylepšení jídelníčku slouží hlavně část revíru, která je čistá stojatá voda pískovny na tzv. Barabě a byla bohatě osazena před zahájením cca 1250 kusy pstruha duhového a obsádka bude ještě během jara a podzimu doplňována. Je zde povoleno používání plavidel poháněných lidskou silou. Lov omezen na současně 8 lovících z plavidel. Zakazuje se lov z plavidel za pomyslnou spojnicí bójek směrem ke břehu, pokud je na břehu další lovící rybář. 

Na revíru je v období 16. 4. až 30. 6. a v období 1.9. až 30.11. povolen lov pouze na umělou mušku nebo přívlačí („na bublinu“ a příbuzné metody). Při lovu přívlačí, „na bublinu“ a příbuzné metody lovu musí být nástraha aktivně vedena vodním prostředím. Používání vláčecích těst, dipů atd. k lovu pstruhů není povoleno. Lov s gumovými nástrahami nebo jejich částmi je považován za přívlač. Přisvojením třetí lososovité ryby končí denní lov. Zakazuje se jakékoliv vnadění a krmení ryb v tomto období. Lov na rostlinné nástrahy, položenou a plavanou povolen pouze od 1.7. do 31.8. a v tomto období je také povoleno krmit. Přisvojením dvou kaprů, amurů nebo jejich kombinace končí denní lov.

Na toku potoka Pšovka je umožněn lov ryb pouze v období od 16.4. do 31.8.

1) Lovné míry lososovitých ryb dle vyhlášky č 197/2014 Sb. O rybářství
lipan podhorní 40 cm (hájen od 1.12 do 15.6.)
pstruh duhový 25 cm
pstruh obecný 25 cm (hájen od 31.8. do 15.4.)
siven americký 25 cm
2) Denní doby lovu na pstruhových revírech v hlavních měsících
duben 6–20 hod.
květen 6–21 hod.
červen, červenec 5–22 hod.
srpen 6–22 hod.
září 7-20 hod.
říjen 7-19 hod.
listopad 7-17 hod.
3) Nezapomeňte na zákaz používání háčku s protihrotem a povinnost mít při lovu v dosahu podběrák.
4) Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je držena v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Na udici jsou nejvýše tři návazce s jednoduchými háčky. Pokud použijete jakékoliv plovátko, musí být umístěno na konci sestavy.
5) Lov přívlačí se použije 1 udice, která je opět pevně držena v ruce, jiná nesmí být, stejně jako u lovu na umělou mušku, nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije jedna umělá nástraha opatřená nejvýše jedním háčkem (jedno, dvoj, nebo trojháčkem) vždy bez protihrotu! Používá-li se jakékoliv plovátko, musí být vedeno aktivně vodním prostředím a jedna nástraha může být na rozdíl od muškaření i za plovátkem.
6) V případě, že ulovíme na pstruhovém revíru štiku, candáta, okouna, sumce, bolena, tlouště, pak se tyto ryby zpátky nikdy nepouští. Nemají dobu hájení a ani stanovenou míru.
7) V pstruhovém revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více pstruhových revírech, nejvýše tři kusy lososovitých ryb. Ulovením třetí ryby končí denní lov.
8) lov všech druhů ryb je umožněn 7 dní v týdnu.
9) Velmi důsledně dbejte na to, a je to vaše povinnost, abyste před zahájením lovu zapsali do oddílu II povolenky k lovu datum a revír, kde lovíte. Rovněž okamžitě po ulovení a ponechání zapisujete druh, míru a hmotnost lososovité ryby. Po ukončení lovu, pokud nebyl docílen úlovek, kolonku proškrtnete.
10) Nezapomeňte, že při lovu jste povinni mít vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb.
11) Lososovité ryby se během lovu zakazují přechovávat živé, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.

16.4. začíná pstruhová sezóna