Český rybářský svaz
MO Mělník

Členská schůze

Členská schůze
Dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi konanou v sobotu 7.8.2021 v restauraci TAMA v Lužci nad Vltavou od 8,30 hod. Program schůze
8,30 – zahájení členské schůze - předseda
8,50 – volba členů mandátové a návrhové komise, úvod předsedy mandátové komise
8,55 – zpráva a shrnutí práce výboru od poslední čl. schůze – předseda
9,10 -  kontrola plnění usnesení a zpráva o chodu organizace - jednatel
9,15 – zpráva o zarybňování v roce 2020 a poloviny roku 2021, údržba revírů – hospodář
9,30 – zpráva o práci rybářské stráže, kontroly, pytláci – vedoucí RS
9,35 – práce s mládeží a sport - jednatel
9,40 – zpráva o plavebním kanále, revitalizaci Vltavy, návazných tůních  – jednatel
9,45 – členská základna, sumarizace a prodej povolenek  
9,50 – informace o pískovně Baraba (poničená auta, nepořádek, nájemní sml. atd.) - jednatel
9,55 – zpráva o hospodaření a uzávěrka za rok 2020 – účetní
10,00 – návrh rozpočtu pro rok 2021 – účetní
10,10 – volba delegáta na konferenci SÚS a návrh delegáta na sněm ČRS
10,15 – zpráva dozorčí komise - předseda DK
10,20-10,40 PŘESTÁVKA
10,40 – slovo hostů a diskuze
11,00 – zpráva mandátové komise – předseda mandátové komise
11,10 – zpráva návrhové komise – návrh usnesení, hlasování – předseda návrhové komise
11,20 – závěrečné slovo a ukončení členské schůze – předseda

Po celou dobu schůze je zajištěno občerstvení. Vzhledem ke stále platným opatřením je potřeba mít sebou respirátor, negativní test nebo potvrzení o očkování. V případě změny opatření budeme informovat na našich webových stránkách.