Český rybářský svaz
MO Mělník

Členská schůze

Členská schůze
V sobotu 9.4. proběhla přeložená členská schůze. V krásném prostředí kulturního domu v Cítově se sešlo 60 dospělých a jeden mládežník, aby se dozvěděli co se v organizaci děje, volbou mohli změnit směřování organizace na další 4 roky a doptat se na věci, které je zajímaly.
Pár základních údajů přinášíme ve fotodokumentaci z prezentace na schůzi. Rozpočet, účetní závěrka, informace o majetku atd. jsou pro zájemce, kteří se nemohli účastnit k nahlédnutí po předchozí domluvě v kanceláři místní organizace. Bližší informace o násadách a nebo revitalizaci Vltavy jsou ve starších aktualitách, nebo záložce nasazování. Usnesení členské schůze je na konci článku a kompletní statistika úlovků je na stránkách www.rybarimelnik.cz v sekci informace v podsložce ke stažení.

Znovuzvolený předseda organizace JUDr. Jaroslav Černík zhodnotil práci jak výboru, dozorčí komise i rybářské stráže a poděkoval za dobře odváděnou práci. "Kladně byl hodnocen rozvoj organizace v oblasti nákupu vodních ploch, rozšíření organizace o líheň v Liběchově, kvalita násad a informovanost členů. Na velice dobré úrovni se nám daří práce s mládeží, sportovní činnost i údržba našeho majetku a spolupráce s místními samosprávami. Oblast žádosti o dotace je také velice hojně využita a za minulé čtyřleté volební období se nám podařilo získat více než 1,8 milionu korun. Všem členům přeji příjemné chvíle u našich revírů a aby tomu tak bylo se bude nadále snažit výbor organizace přispět." doplnil také: "Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit další generaci rybářů a rybářek a do výboru byli zvoleni tři noví členové a jeden rozšířil řady dozorčí komise."

V diskuzi bylo vzneseno sedm dotazů. Některé uvádíme níže. Na všechny dotazy bylo obšírně odpovězeno na místě (pro potřeby článku jsou odpovědi i dotazy kráceny):

*Horní míra amura na pískovně A70 cm - zkušebně se již v letošním roce tato míra vyžaduje na pstruhové části pískovny. Pokud se osvědčí, bude uvažováno o rozšíření i na další vodní plochy.

*Revitalizace Vltavy a přístup k vodě - informace o revitalizaci včetně map jsou na našich stránkách, cesty od Chramostu jsou nově vyasfaltované a průjezdné až k Vltavě, po skončení prací budou i stavební cesty opraveny a zpřístupněny pro rybáře a veřejnost.

*Baraba cesty - byla podána informace o návrhu směny pozemků za cesty kolem pískovny tak, abychom je mohli začít udržovat. Zatím se čeká na projednání a vyjádření obce D. Beřkovice.

*Líheň Liběchov zájem o brigádu - zájemci o brigádu na údržbě líhně a okolních pozemků se mohou hlásit mailem info@lihenlibechov.cz , nebo přímo panu Novákovi, který aktuálně zaštiťuje práce na obnově. Tel: 777 636 740, pondělí až pátek mezi 8-12 hodinou.


USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 9.4.2022 V CÍTOVĚ

Členská schůze schvaluje:
a)      Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b)     zprávu hospodáře o zarybnění v roce 2021 a plánovaném zarybnění pro rok 2022
c)      účetní závěrku za rok 2021, rozvahu a výkaz zisku a ztráty
d)     rozpočet na rok 2022
e)     zprávu o stavu členské základny a průběhu prodeje povolenek
f)       zachování brigádnické povinnosti dospělých 7 hodin při stávající ceně neodpracované hodiny 100Kč/hod. U mládeže 5 hodin. Částka hrazená za neodpracované brigády zůstává tedy 700Kč dospělí, 500 Kč mládež a děti bez brigádnické povinnosti.
g)      Výši zápisného na rok 2023 následovně: Děti 100 Kč, Mládež 500 Kč, Dospělí 700 Kč
h)     Pronájem líhně v Liběchově, za jejímž účelem bylo založena společnost Líheň Liběchov s.r.o. jejímž 100% vlastníkem je ČRS MO Mělník z.s. 
i)       Kooptaci pana Pavla Nováka za člena výboru MO
j)       Kandidáty do výboru územního svazu JUDr. Jaroslav Černíka a Marka Macholdu

Členská schůze bere na vědomí:
a)      zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí:
a)      Výbor MO ve složení: 
1.       JUDr. Jaroslav Černík
2.      Klára Gibalová
3.      Marek Macholda
4.      Radek Miškovský
5.      Stanislav Němec
6.      Pavel Novák
7.      Vladimír Nývlt
8.      Prof.Ing.Petr Ráb,DrSc.,dr.h.c
9.      Ing. Ján Semáč
10.   Soňa Smolčáková
11.   Martin Šimečík
12.   Václav Švec
 
b)     Dozorčí komisi ve složení:
1.      Josef Gibala 
2.      Jan Leger
3.      Vladimír Říha
4.      Jaroslav Veselý
5.      Michal Vosmík
 
c)      Delegáta územní konference  Marka Macholdu a náhradníka Stanislava Němce
 
Členská schůze navrhuje:
a)      Kandidáta na delegáta Republikového sněmu ČRS pana Marka Macholdu a náhradníky JUDr. Jaroslava Černíka a Stanislava Němce
 
b)     Navrhuje pracovníky do odborů SúS:
1.      Hospodářský odb.– Václav Švec
2.      Ekonomický odb.– Stanislav Němec
3.      Dozorčí komise – Pavel Novák
4.      Sport. Odb.LRU Muška – Marek Macholda
 
Členská schůze ukládá výboru MO:
a)      výboru MO pokračovat v účelném nákupu vodních ploch s ohledem na finanční možnosti MO 
b)     v oblasti práce s mládeží pokračovat ve spolupráci s kroužkem při DDM Mělník 
c)      uspořádání a spolupořádání rybářských závodů
d)     výboru MO žádat o dostupné dotace a dary 
e)     připravovat podmínky pro zachování rybolovu na stávajících vodních plochách
f)       podporovat a rozvíjet chov ryb a rybolov v pronajatém areálu líhně v Liběchově.
g)      Projednat přednesené příspěvky v diskuzi a pokud na ně nebylo odpovězeno na místě, podat do 2 měsíců informace podle povahy buď dotazujícímu se členovi, nebo informací na webových stránkách organizace.

Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze
Členská schůze