Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace a vyjádření ohledně cyklostezky

Informace a vyjádření ohledně cyklostezky

Protože nám rybářům není lhostejné jak vypadá krajina kolem vody, obrátili jsme se po přečtení článku o budování asfaltové cyklostezky v podzimním čísle časopisu Radnice na Městský úřad Mělník, konkrétně na pana starostu Mikeše, který následně svolal další schůzku s dalšími zainteresovanými osobami. 


Pánové Mikeš a Schweigstill nás přijali a po předložení našich nesouhlasných stanovisek s výstavbou cyklostezky v úseku jedné z posledních volných lokalit kolem vody od Hadíku pod cukrovarem ke starým lázním byla navržena společná schůzka přímo na místě. 
Při schůzce však již bylo jasné, že cyklostezka je krajským záměrem, který podporuje spojení evropské nadnárodní sítě cyklotras a budování nebude možné zvrátit, stejně jako se tak stalo před lety na druhém břehu Labe a Vltavy. 
Na naše námitky, že by stačilo pouze zachovat nebo vylepšit současný stav, který slouží všem (cyklistům, rybářům, běžícím, pejskařům atd) a je lepší než asfalt, bohužel z důvodů již vyřízených dotací včetně zpevnění ujíždějícího svahu pod parkem, na který by jinak město peníze v řádech desítek milionů dotace čerpat nemohlo, nebylo vyhověno. O tento úsek nám jde především proto, že přímo tam chodí na ryby naše děti z kroužku v Domě dětí a mládeže. V dnešní době je to jedinné místo kam mohou rychle a bezpečně dojít, aniž by je rodiče museli vozit. Cestou totiž nemusí přecházet, žádnou silnici a i ty nejmenší šestileté děti sem rychle dojdou a mohou nejvíce času věnovat rybaření. Dále přehledné a postupně se svažující břehy jsou vhodné nejen pro děti, ale i pro seniory a handikepované, kteří sem rádi zajíždějí.

Na dalším jednání už šlo tedy pouze o to jak a jestli vůbec se nám podaří domluvit snadnější přístup do této lokality. Zástupci města přišli s návrhem jak alespoň pro naše handikepované a starší členy zpřístupnit celý cca 3km dlouhý úsek, který bude výstavbou dotčen, protože se jedná i o přístup k části toku od lázní,kde cyklostezka uhne prudce do kopce k DDM po soutok. Radní přislíbili ústy pana Schweigstilla, že podél cyklostezky za opěrnou zdí u cukrovaru vybudují štěrkovou cestu až k lázním, kde bude napojena na stávající  pobřežní komunikaci. A v plánu na revitalizaci části cukrovaru 2020/2021 (přes silnici proti OD Billa), kde město plánuje klidovou zónu, zajistí propojení z ulice Pražské přímo pod cukrovar.

Jiné řešení jak zajistit přístup bohužel není v této lokalitě možné, protože v místě pod cukrovarem je příliš úzké a souběžná cesta pro kola, chodce i vozidla je tam nemožná.

Děkujeme tímto našim radním za snahu na řešení a doufáme, že všechny domluvené úpravy budou co nejdříve realizovány spolu se stavbou cyklostezky.

za výbor ČRS MO Mělník, Marek Macholda - jednatel

Níže připojujeme článek na Novinkách, který pravděpodobně uvedl některý z našich členů a je napsán pro veřejnost dost nešťastně, kdy to vypadá jako když nám šlo jen o to zabírat si vodu pro sebe a jezdit kam chceme, což však není pravda a první myšlenkou bylo hlavně zabránit dalšímu vylévání asfaltu po březích našich řek..

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rybari-jsou-proti-cyklostezce-u-labe-40305655?dop-ab-variant=0&seq-no=7&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null