Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace k vývoji sumečků na našich revírech

Informace k vývoji sumečků na našich revírech
Již od roku 2018 spoluracujeme s týmem profesora Ing. Pavla Jurajdy, Dr. z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i., závěry studie z minulého roku a plán na rok 2021 si můžete přečíst po rozkliknutí článku.
Závěry odlovu (krácený výtah ze studie) - celé vyhodnocení ke stažení zde. 
 • Sumeček černý je v Mlazických tůních dominantním rybím druhem, který v tůních 5 a 6 početně převažuje nad sumečkem americkým v poměru asi 30:1.
 • Sestupný trend úlovků z jara na léto byl zaznamenán také v minulých letech.
 • Oproti rokům 2018 a 2019 ubývá v úlovcích velkých jedinců nad 150 mm a klesají také celkové počty ulovených sumečků v tůních 5 a 6.
 • Klesající počet sumečků ulovených během roku ukazuje na účinnost elektrolovu (především pro  odlov generačních ryb) a jeho možné použití při managementu těchto druhů. Sestupný trend úlovku sumečků byl ještě patrnější v roce 2018, kdy proběhly tři sezónní odlovy (v tůních 2–6).
 • Pasti umožňují selektivní odlov sumečků – během studie se do nich nechytil jiný druh ryby.
 • Naplněnost sumečků amerických v létě klesla a většina jedinců měla prázdný žaludek.
 • Hlavní potravou obou druhů jsou pakomáří larvy, rostliny a měkkýši.
 • Potravní analýza odhalila, že sumečci američtí i černí mohou na jaře požírat jikry a vytvářet slabý predační tlak na plůdek kaprovitých ryb.
 • Ryby jsou především jarní potravou sumečků, v letní potravě byly nalezeny vyjímečně.
 • Výskyt svinek v potravě sumečků černých není pravděpodobně typický pro celé léto, jelikož tato potrava nemůže být běžně dostupná v takovém množství. Jejich přítomnost v potravě ale indikuje schopnost přizpůsobit se neobvyklé potravní nabídce.
 • Potravní oportunismus sumečků a vysoká hustota jejich populace z nich činí potravní konkurenty všech věkových skupin ryb.
 • Mlazické tůně jsou cennou lokalitou s unikátním výskytem sumečka černého i amerického v ČR nám jiná lokalita s populací obou druhů těchto sumečků není známa. 

Plán na rok 2021
 • Zopakovat odlovy z předešlých let a zintenzívnit jejich účinnost opakovanými odlovy na jednotlivých tůních.
 • Provést odhad populace metodou postupného odebírání (removal method) a zároveň tak otestovat potenciální možnost zásadního snížení populační hustoty.
 • Otestovat různé typy návnady v pastech pro efektivní odlov sumečků.
 • Doplňující parazitologické vyšetření sumečků černých i amerických.
 • Odlovit a dopravit vzorek nemocných sumečků na vyšetření na VFU v Brně.
 • Provést pilotní průzkum sumečků na pískovnách na levém břehu Labe.