Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace pro žadatele o přezkoušení na první rybářský lístek

Informace pro žadatele o přezkoušení na první rybářský lístek
Na základě přeneseného pověření ministerstva zemědělství Č.j. 53744/2020-MZE-16232. Vypisujeme termín pro školení zakončené zkouškou pro: Osvědčení na vydání prvního rybářského lístku. Přihlásit se můžete osobně v kanceláři organizace v pracovní době a nebo e-mailem – crsmomelnik@centrum.cz Bez
přihlášení nemusíte být na vypsaný kurz přijati z kapacitních důvodů.

termín je Středa 10.2.2021 od 16,00 hod jen pro předem přihlášené účastníky.

Školení a zkoušky probíhají v zasedací místnosti naproti kanceláři MO na adrese Nůšařská 2912, 276 01 Mělník. Vyhrazujeme si právo na změnu místa konání, termínu nebo zrušení z kapacitních / Covid omezení. Všichni přihlášení účastníci by v takovém případě byli nejdéle týden předem informováni.
Výbor MO ČRS Mělník

Vzhledem k trvání nouzového stavu (a omezení, které jsou s ním spojené), si dovolujeme informovat o podmínkách a možnostech pořádání zkoušek pro získání prvního  rybářského lístku.

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 2. 2021 konstatujeme, že v souladu s příslušnou legislativou* mohou pobočné spolky ČRS (místní organizace a územní svazy)  organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (zkouška na první rybářský lístek)

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Z toho důvodu je nutné zajistit tyto klíčové body:

  1. Zakazuje se v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.
  2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).
  3. Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
  4. Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.
  5. Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.
V případě konání zkoušek prezenční formou důrazně doporučujeme:

  1. Omezit množství osob na nezbytně nutný počet s ohledem na podmínky pro vykonání zkoušky.
  2. V průběhu zkoušky zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření (doporučujeme v průběhu zkoušky používání respirátorů třídy FFP2 a KN95).
Ministerstvo zemědělství ČR na základě dotazu, položeného Českým rybářským svazem, zároveň konstatuje, že zkoušku na první rybářský lístek (jako legislativní podmínku jeho získání) je možné provést také prostřednictvím videokonferenčního hovoru on-line s následným zasláním potvzení o absolvování zkoušky prostřednictvím poštovních služeb.