Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace z dvou jednání výboru ČRS místní organizace Mělník ze dne 28.května a 8.června 2020

Informace z dvou jednání výboru ČRS místní organizace Mělník ze dne 28.května a 8.června 2020

Přítomni:  JUDr.Černík, p. Smolčáková, Ing. Semáč, p.Němec, p. Macholda

prof.  Ráb,  p. Nývlt,  p. Švec, p. Miškovský, hosté:  p. Leger (DK)

Kontejner pro potřeby skladování sítí a vybavení – domluvený dar od Českých přístavů a.s. Kontejner byl umístěn na pozemku u garáží v nůšařské. Potřebné úpravy zajistí brigádou pánové Miškovský a Šimečík z RS

Plavební kanál ...


Plavební kanál - zajištění odběru vody pro Lužec, Chramostek, Vrbno - dlouhodobý úkol jednatel

Nový termín pro členskou schůzi je 1.8.2020 v 8,30 v restauraci Tama Lužec nad Vltavou, nebo Jídelna u Růzhů Mělník, informace a přesné místo během týdne vyvěsíme na web stránky a do vývěsek rybářských obchodů.

Výbor sepsal připomínky ke stanovám a byl vyplněn elektronický formulář na stránkách Rady ČRS. V zásadě souhlasíme se stanoviskem Středočeského územního svazu mimo ustanovení centrální dozorčí (kárné) komise https://www.crs-sus.cz/1/328/stanovisko-vyboru-sus-k%C2%A0pracovnimu-materialu-%E2%80%93-zmena-stanov-crs

Výtah ze tanoviska výboru:

  • Zásadně nesouhlasíme s přesunem kompetencí dozorčí komise
  • Nesouhlasíme se změnou pracovního ročního příspěvku na roční peněžní příspěvek (tedy zdražení a nejisté přesunutí finance v rámci svazu)
  • Nesouhlasíme se zdvojováním členství
  • Schvalování mimořádného příspěvku rozšířit o místní organizace a vyškrtnout Republikovou radu
  • Úplné vyškrtnutí paragrafu 23 činnost svazu za nouzového stavu

Výbor schvaluje účetní závěrku a souhlasí s převodem HV za rok 2019 ve výši 286 226,29 Kč do základního jmění organizace.

Tůň Lužec – problém s napouštěním vodou z kanálu. Po jednání s povodím a za účasti RS pana Tichého bylo napouštěcí zařízení upraveno a otevřeno. Tůň je po několika měsících na plném stavu. Starosta Lužce po jednání nabídl, že obec zajistí a částečně zaplatí plánovaný požerák (výpustné zařízení).

Žádost od plavačkářů o uspořádání závodů na Vltavě -Dědibaby dne  3.-5.7.2020

- výbor souhlasí

Závody - Muška –nad Lužcem na Vltavě v červenci – výbor souhlasí

5.9. jsou naplánovány závody  v Lužci  – výbor souhlasí

a 12.9. závody ve Vrbně – výbor souhlasí

Cyklostezka na Hadíku  - vlastníme pozemek, který zasahuje do cyklostezky za Hadíkem. Kraj nám předložil smlouvu k výstavbě cyklostezky na našem pozemku a požádal o převod nebo následný odprodej. Výbor pověřuje jednatele a předsedu jednat s městem a krajem o možnosti přístupu k vodě nebo zbudování parkovacích míst pro rybáře na Hadíku, který bude po zbudování cyklostesky téměř nepřístupný. Jde ideálně o zachování přístupu pro možnost rybolovu.

Příměstský tabor – na Vehlovicích u chaty- Rybářský kroužek při DDM Mělník požádal o poskytnutí prostoru zdarma od 9.-14.8.-výbor souhlasí

Nové označení revírů probíhá dle plánu. Cedule jsou připraveny pro všechny revíry

Opravit ceduli na vratech – změna otevírací doby na polepu – zajistí jednatel

Výbor se zabýval take možností odkupu a nájmu pozemku v Mlazických tůních

Prof. Ráb informoval o odchytu sumečků. Odloveno přes 1400ks jen v Mlazických tůních. Zjištění přítomnosti hlaváče černoůstého zjištěno ve větším počtu v Liběchově pod jezem (sousední revír) u nás zatím v monitorovaných oblatech Vltavy a Labe neuloven.

Předseda poděkoval p. Němcovi za  pracovní nasazení v době nouzového stavu. Výdej povolenek tak nebyl narušen a rybáři mohli povolenku získat narozdíl od sousedních MO, kde prodej přerušili.