Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace ze zasedání výboru 5.3.

Informace ze zasedání výboru 5.3.

Přítomni:  JUDr.Černík, p. Smolčáková, Ing. Semáč, p.Němec, p. Macholda, prof.  Ráb,  p. Nývlt,  p. Švec Omluven: p. Miškovský hosté:  p. Leger (DK)

Schválený program:

1. zahájení

2. určení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu

3. kontrola úkolů z minulé schůze

4. informace z jednání výboru SÚS

5. příprava členské schůze, společenský večer

6. informace plavební kanál - jednání

7. dozorčí komise – kontrola hospodaření

8. různé

9. diskuse

10. závěr


bod 3 – kontrola úkolů z poslední výb.schůze

kontejner – přípravu místa termín do 31.3.

p. Ráb – zjistí cenu přístroje na měření kyslíku a oxymetru  čekáme na druhou nabídku – úkol trvá

p. Švec – realizace místa pro handicepované – pstruhová voda – jednat o realizaci s předsedou SúS během dubna/května 2020 a p. Černík – jednat o možnostech financování –úkol trvá

Probíhá úklid revírů - uklizena Baraba, Hadík, Vehlovice, cyklostezka na Kly a kolem Vlíněvsi

Dozorčí komise – prohlédnout vyhodnocené povolenky - úkol trvá

bod 4 – informace z jednání výboru SÚS

Předseda předal informace z jednání. Krátkodobé povolenky od roku 2021 budou jen třídenní a desetidenní. Stále se jedná o způsobu financování. Více info na webu SúS

bod 5 – příprava členské schůze, společenský večer

Ozvučení je domluveno, občerstvení je zajištěno, zapůjčení projektoru domluveno.

Jednatel kontaktovat jednatelku SÚS, kdo má ocenění (odznak) za MO Mělník. Bylo navrženo ocenění formou diplomu. – jednatel zajistí tisk ocenění

Předložit termíny nasazování ryb – p. Nývlt

 

společenský večer:

poplatky OSA, - zaregistrovány

Výzdobu zajistily děti a vedoucí v DDM – zápichy – rybičky, perníčky – rybičky. Poděkování

Prodej tomboly a výdej tomboly  zajistí 2 “mořské panny”

Seznam tomboly sestaví jednatel a p. Švec

Jednatel zajistí pořízení tomboly. P. Nývlt zabalí tombolenky.

Prodej tomboly bude od 20,00 a výdej tomboly začne v 22,00.  V 23,00 proběhne losování hlavních cen.

Zahájení rautu po úvodním slovu (cca 20,00).

Ještě je k dispozici 60 lístků.

 

bod 6 – plavební kanál - jednání

připravuje se nový manipulační plán na kanál, doporučili nám požádat o odběr vody pro Vrbno, Lužec nad Vltavou a Hořínskou strouhu. Jednání řeší jednatel.

 

bod 7 – dozorčí komise – kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření proběhla bez vad. Jediný problém, který byl shledán, jsou vyšší náklady na závodní činnost, než byl stanovený cíl. Dozorčí komise navrhuje snížit podporu závodníků – projednáme po členské schůzi

 

bod 8 – diskuse

Odkoupení pozemků v lokalitách A + B 

Znalecký posudek za pozemek + daň z převodu nemovitého majetku

Výbor odsouhlasil nákup obou pozemků a zároveň se vyslovil pro podání žádosti o dotaci .

 

Faktura – záloha na prodané povolenky SúS ve výši 963 680,--

- odsouhlasena úhrada do 31.5.2020

 

K dnešnímu dni je 848 vyhodnocených územních povolenek 2019. a dalších cca 415 celosvazových.