Český rybářský svaz
MO Mělník

Kontroly rybářské stráže

Kontroly rybářské stráže
O uplynulém víkendu proběhly na revírech v okolí Mělníka kontroly rybářskou stráží. Konkrétně
se jednalo za víkend o celkem 93 kontrol jak denních tak nočních. Situace se začíná lepšit ohledně drobnějších prohřešků, jako jsou zápisy podrevírů a proškrtávání prázdných políček po lovu. Stále však chybí doplněné váhy ryb. Přitom je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů spolu s návštěvností, co bylo z revírů odneseno a jak často jej rybáři navštěvují. V posledních letech to má vliv na zarybnění revírů a rozdělení financí na jednotlivé podrevíry.
Bohužel byly zadrženy dvě povolenky mimo stanovenou dobu lovu ryb, kolem jedné hodiny ranní, kdy navíc jeden lovící ani u prutů nebyl přítomen a byl cca třicet metrů od místa u druhého lovce, který také porušoval zákon. 
Další událostí byl incident hlášený policii o kterém byla místní organizace informována. Ze zápisu vyplývá, že rybář měl nahozeno na soutoku Labe a plavebního kanálu a veslař projíždějící středem plavební dráhy spolu s trenérem na člunu zachytil vlasec o kýl lodi a strhnul vybavení do řeky. Značně rozlícený rybář se rozhodl žádat o odškodnění a situaci řešit v klubu veslařů, kde nechybělo málo k fyzické potyčce a celou situaci musela řešit přivolaná policie. 
Znovu tedy upozorňujeme, že pro lov je možné ze zákona využít jen 1/3 plavební dráhy u břehu z nějž lovíte a 2/3 musí zůstat volné pro průjezd lodí. Navíc je nutné být přítomen u prutů přesně dle rybářského řádu s ním moci neprodleně manipulovat. Sedět v autě, nebo opodál a koukat do telefonu je také špatně. Pokud popluje například řekou větev, o vybavení můžete přijít i tímto způsobem. Veslaři jezdí otočeni zády napřed a pouhé křiknutí může těmto situacím jednoduše předcházet. Všichni využíváme řeku společně a pokud se budeme chovat jak máme, zůstane dost velká pro všechny.