Český rybářský svaz
MO Mělník

Odlov sumečků na Mlazické tůni

Odlov sumečků na Mlazické tůni
Na Mlazicích proběhl velmi úspěšný odlov sumečků černých a amerických. Díky týmu profesora Jurajdy se podařilo odstranit z revíru více než 26 tisíc těchto žravých rybek.
Uvádíme ze zápisu krácenou verzi: Lovili jsme 3 dny na tzv. Konůpkově tůni (revír 411167/3 - Mlazické tůně) Celkem jsme odstranili 26.385 kusů sumečků!!! (z 
toho jen 21 ks sumečka amerického, ostatní sumeček černý). Celkově to 
odpovídalo 462,8 kg sumečků. 
Jelikož je propojena s dalšími tůněmi, pravděpodobně jsme odlovovali 
sumečky i z níže položené tůně. Kromě sumečků byl odloven pouze jeden 
lín obecný, takže metoda byla naprosto selektivní k cílovým druhům. 
Kromě toho jsme na tůních 2, 3, 5 a 6 provedli průzkum plůdku plůdkovou 
zátahovkou, jakožto potenciální potravy sumečků (jen odlov a 
pouštění zpět do vody) a odebrali 60 ks sumečka černého ve dne (30 ks) a 
večer (30 ks) na analýzy potravy (odlov bateriovým agregátem LENA). 
Doufáme, že odebrané množství sumečků černých by se už mohlo projevit v poklidnějším lovu rybářů... V polovině srpna bychom rádi zkusili ještě jednou tůň přelovit, aby jsme měli jistotu maximálního snížení stavů.
Děkujeme vám jakožto představitelům MO ČRS Mělník za super spolupráci a 
možnost realizace této zajímavé studie i ostatním rybářům na tůních za 
pochopení. 
Přeji pohodové léto všem a těšíme se na další spolupráci! 
Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Odlov sumečků na Mlazické tůni
Odlov sumečků na Mlazické tůni
Odlov sumečků na Mlazické tůni