Český rybářský svaz
MO Mělník

Poděkování

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům Rybářského společenského večera za pěknou atmosféru! Všem, kteří připravovali, pomáhali, darovali ceny do tomboly a jinak nás podporovali také srdečně děkujeme. Jejich seznam jste viděli na všech stolech a na tabuli u vchodu. O celý večer, program a abychom si to všichni užili se postarala členka našeho výboru a zapálená rybářka paní Klára Gibalová. Obrovské díky patří tradičně rybářovi Martinovi Růzhovi a jeho rodině, za krásně připravené pohoštění nejen z ryb z naší Líhně v Liběchově…

Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování