Český rybářský svaz
MO Mělník

Pozvánka na členskou schůzi!

Pozvánka na členskou schůzi!
Členská schůze ČRS MO Mělník se koná v sobotu 9.4. od 8,30 hodin v Kulturním domě v Cítově. Všechny srdečně zve výbor místní organizace.
Adresa: Kulturní dům Cítov
Program schůze *:
8-8,30 Prezentace (členskou legitimaci sebou) a drobné občerstvení
1. Zahájení + seznámení  a schválení / úpravy přesného programu
2. Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
3. Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé období
4. Zprávy hospodáře, rybářské stráže, práce s mládeží, sport, kontola minulého usnesení.
5. zpráva o hospodaření a dozorčí komise (účetní závěrky a rozpočet)
6. aktivity a novinky pro letošní rok
7. představení a volby členů výboru a dozorčí komise
8. diskuse
9. usnesení a závěr
11,30 Oběd
* harmonogram schůze je předběžný a přesné pořadí bude schváleno na místě
Schůze se bude řídit platnými epidemiologickými opatřeními, pokud budou v platnosti.

Pozvánka na členskou schůzi!