Český rybářský svaz
MO Mělník

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi
V sobotu 18.3. se od 8,30 koná členská schůze ČRS MO Mělník v sále bývalé hospody U Hřiště v Hoříně! Všechny srdečně zve výbor místní organizace
Program:
1.Zahájení, drobné občerstvení  
2.Volby komisí
3.Zpráva o meziroční činnosti 
4.Zpráva o zarybňování a údržbě revírů
5.Zpráva o činnosti rybářské stráže 
6.Činnost mládeže 
7.Informace o líhni Liběchov
8.Zprávy o hospodaření, rozpočtu, dozorčí komise a brigádnické povinnosti
9.Slovo hostů a diskuze 
10. Závěr plánovaný na 11.15 zakončený společným obědem