Český rybářský svaz
MO Mělník

Pozvánka na členskou schůzi.

Pozvánka na členskou schůzi.
V sobotu 9.3. se od 8,30 koná členská schůze ČRS MO Mělník v sále bývalé hospody U Hřiště v Hoříně! Všechny členy srdečně zve výbor místní organizace. Program viz. níže:
8,00 -8,30 drobné občerstvení
1.8,30 Zahájení,
2.Volby komisí
3.Zpráva o meziroční činnosti
4.Zpráva o zarybňování a údržbě revírů
5.Zpráva o činnosti rybářské stráže
6.Činnost mládeže
7.Informace o líhni Liběchov
8.Zprávy o hospodaření, rozpočtu, dozorčí komise a volba zástupců na sněm a konferenci.
9.Slovo hostů a diskuze
10. Závěr plánovaný na 11.15 zakončený společným obědem  
* harmonogram schůze je předběžný a přesné pořadí bude schváleno na místě

Pozvánka na členskou schůzi.