Český rybářský svaz
MO Mělník

Příjezd k Hadíku

Příjezd k Hadíku
Pod cukrovarem směrem k Hadíku (revír 411167/6) a kolem části Labe (revír 411046) je prakticky dokončena nová komunikace.
Vzhledem k tomu, že vlastníme jako rybáři v zadní části tůně Hadík pozemek, přes který bylo nutné stavbu “cyklostezky” vést, jednali s námi o záměru jak zhotovitel, tak projektant včas. Díky tomu se nám podařilo nelehkými jednáními se všemi zainteresovanými stranami vyjednat, že stavba neproběhla v režimu klasické cyklostezky a díky tomu je v těchto místech vozovka širší, je zde povolen vjezd vozidel s nejmírnější dodatkovou značkou “MIMO DOORAVNÍ OBSLUHY”. Jen s podmínkou vjezdu našich členů výbor vydal souhlas se stavbou a následným převodem části pozemku na Středočeský kraj. Znamená to, že členové rybářského svazu zde mohou bez jakékoliv “povolující kartičky” přejet komunikaci za účelem využití svých pozemků na Hadíku. V našem případě k rybolovu, dále ke sjezdu pro spouštění plavidel na Labe u bývalé kanceláře MO.
PROTOŽE JEDNANÍ NEBYLA JEDNODUCHÁ A VŠE JE O TOLERANCI A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL, důsledně žádáme všechny, kteří využijí této možnosti o dodržování pěti jednoduchých bodů:
1.dodržujte stanovenou rychlost 30km/h
2.k parkování používejte za tímto účelem připravené plochy hlavně před a za mostkem u Hadíku a dále dvou míst v zadní části tůně. Případně komunikaci odbočující k Labi naproti staré ČOV. Viz fotky
3.nestůjte ani částí vozidel na asfaltu
4.nesjíždějte ze stezky mimo upravená místa (hrozí vylupování obrubníků a lámání asfaltu)
5.buďte ohleduplní k ostatním uživatelům komunikace

Věříme, že je toto jedna z možností, jak do budoucna zachovat přístupy k vodám i přes budování cyklostezek a děkujeme předem za dodržování pravidel. Výbor MO ČRS Mělník 

Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku
Příjezd k Hadíku