Český rybářský svaz
MO Mělník

Proběhla členská schůze

Proběhla členská schůze
V sobotu 18.3. proběhla členská schůze ve zrekonstruovaném sále obecní hospody v Hoříně. Sešlo se zde 64 dospělých a jeden mládežník, aby se dozvěděli jak organizace funguje a doptali se na věci, které je zajímaly. Pár základních údajů přinášíme ve fotodokumentaci z prezentace na schůzi. Rozpočet, účetní závěrka, informace o majetku atd. jsou pro zájemce, kteří se nemohli účastnit k nahlédnutí po předchozí domluvě v kanceláři místní organizace. Bližší informace o násadách a o životě organizace jsou ve starších aktualitách, nebo záložce nasazování. Usnesení členské schůze je na konci článku a kompletní statistiku úlovků bude zveřejněna ihned po obdržení na stránkách www.rybarimelnik.cz v sekci informace v podsložce ke stažení.
Zájem o brigádu - zájemci o víkendové brigády okolo revírů, nebo na údržbě líhně a okolních pozemků se mohou hlásit pondělí až pátek mezi 8-12 hodinou na - Líheň Liběchov Tel: 777 636 740, Okolí revírů Tel: 774 453 545

Členská schůze:

1.    schvaluje:
a) zprávu o činnosti za uplynulé období od poslední členské schůze,
b) zprávu o hospodaření a výsledcích hospodaření za uplynulé období od poslední členské schůze,
c) plán činnosti na rok 2023,
d) společný výkon rybářského práva v rámci Českého rybářského svazu z.s., (dále jen „ČRS“) u všech rybářských revírů MO, kde je jejich uživatelem;
e) jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) pro nově přijatého člena ve výši 900,- Kč dospělý, 450,- Kč mládež a 100,- Kč děti,
f) pracovní roční příspěvek, který se hradí finančně pro: 
1) dospělé ve výši 6 brigádnických hodin, náhrada ve výši 150,- Kč za jednu hodinu, tj. celkem 900,- 
2) mládež ve výši 3 brigádnických hodin, náhrada 150,- Kč, tj. celkem 450,- Kč, povinnost pracovního ročního příspěvku se nevztahuje na děti.
 
2.    bere na vědomí:
a) účetní závěrku a rozpočet na běžný rok,
b) zprávu dozorčí komise, 
c) zprávu vedoucího rybářské stráže,

3.    ukládá:
a) výboru:
1. zajistit v roce 2023 uspořádání rybářských závodů,
2. účelně nakládat s prostředky organizace
3. pokračovat v nákupu vodních ploch a strategických pozemků zejména z vlastních prostředků

b) členům:
1. plnit členské povinnosti během celého roku,
2. dodržovat platné předpisy k lovu ryb na všech rybářských revírech ČRS, 
3. chovat se ohleduplně k životnímu prostření a při svých návštěvách rybářských revírů zde zachovávat, ale i aktivně zajišťovat, pořádek,
4. dodržet termín odevzdání povolenky k lovu ryb do 15. ledna následujícího kalendářního roku.


Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze
Proběhla členská schůze