Český rybářský svaz
MO Mělník

Prodej povolenek a výkon rybářského práva

Prodej povolenek a výkon rybářského práva
Vážení kolegové, na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od
pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl vznesen dotaz na příslušné orgány státní správy. Do oficiálního stanoviska doporučujeme všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí.
Pro zjištění katastrálního území rozklikněte zde(funguje u PC verze a je nutné jen zadat obec ve které se nachází Váš obecní úřad a v níž bydlíte. Červeně se Vám pak zobrazí katastr obce)

O vývoji situace budeme informovat.

VÝDEJ POVOLENEK
Výdej povolenek pro naše členy stále probíhá v kanceláři organizace dle provozní doby
. Je nutné dodržovat nařízení, tedy respirátor, rozestupy i ve frontě před budovou a vstup po 1 osobě! Pokud máte bydliště mimo okres Mělník nebo nechcete cestovat, doporučujeme využít možnost vyřídit vše korespondenčně.

Korespondenční výdej povolenek:
Pro zaplacení vyplňte buď poštovní poukázku s adresou ČRS MO Mělník, z.s. Nůšařská 2912, 27601 Mělník a nebo plaťte elektronicky na číslo účtu 460837389 / 0800 - Variabilní symbol je vždy vaše číslo v členské legitimaci (většinou čtyřmístné číslo uvnitř legitimace vlevo nahoře), do zprávy pro příjemce zadávejte vaše příjmení.
Pro bezkontaktní vydání povolenky je nutné zaslat poštou v obálce:

a) Vrátit vyplněnou povolenku k lovu včetně zadní strany za rok 2020 (jen pokud jste ji nevrátili v termínu)

b) Řádně vyplněný lístek pro vydání povolenky zde,nebo vypsat přesně jaké povolenky požadujete

c) Členská legitimace 

d) Státní rybářský lístek 

e) Doklad o platbě (výpis z účtu nebo útržek složenky) - platba se skládá z úhrady brigád, členského příspěvku a částky dle druhu povolenky / povolenek. Variabilní symbol je číslo z členské legitimace. 

f) Přesnou adresu kam má být vše zasláno nebo obálka s nadepsanou zpětnou adresou a ideálně telefonní kontakt na žadatele. 

g) Poštovní známky (nebo hotovost) v hodnotě 70 Kč 

Bez splnění náležitostí nemůže být povolenka zaslána. Povolenky zasíláme zpět zhruba 2x týdně