Český rybářský svaz
MO Mělník

Revitalizace Vltavy

Revitalizace Vltavy
Od loňského roku probíhá částečná revitalizace Vltavy od Vrbna po Vraňany. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku a po první větší vodě, kdy si řeka sama urovná své břehy, by mělo dojít k osazení stromy a keři.
Projekt částečného navrácení kanalizovaného koryta Vltavy nad soutokem s Labem a propojení břehů mírnějším sklonem spolu s vytvořením zálivů by měl nejen navrátit řece trošku "divokosti", ale také zlepšit průtoky v oblasti "suchopáru". Rozšíří se tok řeky, zlepší se podmínky pro průtok při 20leté vodě a vytvoří se příbřežní pásmo jak pro drobné ryby a na vodu vázané živočichy, ale také pro provázání řeky s okolní přírodou a rostlinami.
odkaz na youtube video zde
odkaz na článek a fotky zde
odkaz na pontonový most VRV zde
Další informace jsou na facebookové stránce - Rybáři Mo Črs Mělník zde


Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy
Revitalizace Vltavy