Český rybářský svaz
MO Mělník

Samovýtěr ryb

Samovýtěr ryb
Napsali o nás na stránkách Středočeského územního svazu ohledně podpory výtěru ryb. Více po rozkliknutí článku
Rybáři z MO Mělník podporují samovýtěr ryb
publikováno: 01.04.2021

Již třetím rokem navazujeme v naší místní organizaci Mělník na projekt podpory samovýtěru ryb. V minulých letech se mohli rybáři setkat s bójkami označujícími třecí hnízda vybudovaná pro candáty.
V bližších podmínkách naleznete, že je lov v okolí bójek označených oranžově ČRS zakázán v okruhu 10 m.
Letos navíc u úseku jízku v revíru 411 167 podrevír 2 Sidonka probíhá pokus o podporu tření reofilních (původních druhů) ryb. Jsou zde vybudovány umělé napodobeniny kořenovice stromů, vlajících travin, štěrkové dno, které přechází v písek a hnízda určená pro tření candáta.
Snažíme se tak pomoci samovýtěru v našich revírech a podpořit „přírodní“ cyklus vývoje ryb. Třecí podložky budou pravidelně kontrolovány a o jejich funkčnosti budeme informovat v některém z dalších článků.
Naše pomoc cílí především na ryby:
candát obecný – velká samice může mít až milion jiker o velikosti 1,5 mm. Před třením vystaví samci hnízda o průměru 50 – 100 cm, samec pak hnízdo s jikrami hlídá
okoun říční – samice mívá až 300 tisíc bezbarvých jiker, jejichž pentle jsou zachycovány podél břehů na kameny, větve, rostliny apod.
plotice obecná – plotice kladou jikry na cokoliv (rostlinstvo, kameny, větve...)
jelec proudník – jikry klade na kořínky pobřežní vegetace či do hustějšího rostlinstva, v nouzi i na štěrk
perlín ostrobřichý – na samici připadá až 100 tisíc lepkavých jiker, které jsou kladeny na rostlinstvo
hrouzek obecný – na samici připadá až 3000 většinou bezbarvých jiker, které jsou kladeny na písčité dno (či rostlinstvo)
ouklej obecná – tře se v hejnech na rostliny, kameny nebo písčitý podklad
cejnek malý – lepkavé jikry o průměru 2 mm jsou lepeny na rostlinstvo
cejn velký – samice mohou mít až 900 tisíc jiker, výtěr probíhá v pobřežních partiích na vodní rostlinstvo
karas obecný – vytírá se na rostlinstvo v pobřežních partiích
podoustev říční – vytírá se na štěrkovité podloží a je ochotna táhnout desítky km, než najde vhodné podloží.
PROSÍME NEMANIPULUJTE S TŘECÍMI PODLOŽKAMI.
ZÁKAZ LOVU RYB V OKOLÍ 10 M OD BÓJKY viz. DODATEK RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU.
PROSTOR JE STŘEŽEN FOTOPASTÍ S OKAMŽITÝM PŘENOSEM DAT!!!
 Dotazy je možné směřovat na rybáře MO Mělník
Mail: crsmomelnik@centrum.cz
Stránky: www.rybarimelnik.cz

Samovýtěr ryb
Samovýtěr ryb