Český rybářský svaz
MO Mělník

Schůze rybářské stráže

Schůze rybářské stráže

Rybářští strážci se sešli, aby zhodnotili sezónu a připravili se na novou. Také obdrželi nové stejnokroje ... 


V loňském roce členové RS slovili plavební kanál, podíleli se na nasazování ryb. Chytili a ohlásili 3 pytláky, odebrali přes padesát povolenek. Za lov na více prutů ( dokonce i na pět ). Další přestupky jako nezapsané úlovky a úlovky přes 7kg za jeden den. Nepřítomnost u prutů ( 2x pruty odebrané - nikdo se v okolí nenašel ) a lov mimo povolenou dobu. Řešili a hlásili vypouštění odpadních vod do Pšovky a Labe, nebo připravovali výtěrová hnízda pro candáty.