Český rybářský svaz
MO Mělník

Situace na Labi a tůních

Situace na Labi a tůních
Včera a dnes se díky spoustě dobrovolníků, rybářů a hasičů, materiální a finanční podpoře města Mělníka, firmě KVD z Dolních Beřkovic a paní Tomanové z vodoprávního, která nás všechny propojila podařilo odvrátit nekontrolovanému vypuštění Vehlovické a Mlazických tůní a zbrzdit průsaky na minimum.
Získali jsme tak cenný čas. Dále se podařilo zajistit dobrovolníky jak z řad rybářů, zaměstnanců povodí, rybářské stráže a dalších (AOPK, ČIŽP atd..) na postupný sběr mlžů v obnažených částech Labe a vrátit je do vody. Je jich obrovské množství a jeden sběrač s dětmi dnes přesunul kolonii přes 800 ks obývající pouhých 120 m2 břehu. Všem děkujeme!!! Zároveň držíme palce technikům povodí, aby se oprava podařila co nejrychleji. Další pokusy by měly přijít zítra s novou technikou. Situaci dále sledujeme, protože není vyhráno. Stále je možné vidět uvízlé živočichy a je nutné je do vody vracet. Pokud by Labe zůstalo takhle nízko dlouhodobě, museli bychom rybám a živočichům v tůních nejprve čerpat vodu a případně se pokusit co nejvíce jich odlovit, aby nezačalo vše hynout po poklesu vody na hranici bahna. Stále platí zákaz lovu ryb jak na tůních, Sidonce i hlavním toku Labe a Státní plavební správa, zakázala plout všem plavidlům (včetně malých). Děkujeme za respektování pravidel.

Situace na Labi a tůních
Situace na Labi a tůních
Situace na Labi a tůních
Situace na Labi a tůních