Český rybářský svaz
MO Mělník

Udušení ryb v Pšovce

Udušení ryb v Pšovce
K udušení ryb na potoce Pšovce, které proběhlo v pondělí 10.7. po dešti se dnes na první schůzce sešlo 8 lidí zastupující všechny dotčené strany. Po více než hodinu a půl dlouhém jednání jsme se bohužel nerozešli ani s jednoduchým a ani s levným krátkodobě proveditelným řešením
Musím za sebe podotknout, že takhle velká skupina zainteresovaných lidí se sešla poprvé za dobu co u rybářů “funkcionařím” a myslím, že to ukazuje ode všech skutečný zájem podobným věcem zabránit a řešit je. My jako rybáři se to od lidí dozvíme jako první, protože někdo objeví hynoucí ryby a volá stylem “umírají vám tu ryby přijeďte si to vyřešit”. U nás hned kontaktujeme rybářskou stráž a nepřetržitou službu hlášení havárií na mělnickém životním prostředí a tím se spustí kolotoč, kdy se o situaci na toku dozví správce povodí a dle vyhodnocení pracovníka, který vždy z ŽP na místě je i další složky jako hasiči, policie, vodárny atd. Pokud se dá něco dělat na místě (norné stěny, kysličení, čerpání nebo podobná opatření) vždy se to děje a i když se jednalo o únik při haváriích do Pšovky, dušení ryb v Hořínské strouze, únik nafty do Labe, nebo plavební kanál, vždy se to řešilo hned a s cílem minimalizovat škody na prostředí jako celku i rybách.
Nejdříve je potřeba říci, že se tentokrat nestalo neštěstí z důvodu havárie, nebo nedbalosti, ale souhrou několika okolností a i když to je za poslední roky několikátá událost, musí se spojit několik faktorů. Díky skoro sedmdesát let starému začátku odvodnění města, rozvoji města, silnic, obchodních center atp. a potřeby odvodnění ploch, dále nízkých průtoků a následných ředících procesů, zintenzivnění krátkodobých srážek, ale i změnou životního stylu ( ano vlhčené ubrousky, ani hygienické potřeby do kanalizace prostě nepatří ) jsme se dostali zkratkou až k dnešnímu problému. Za standardních okolností se totiž život ani kvalita vody v Pšovce nepotýka s výraznými problémy. Ty nastávají až kombinací těchto faktorů a třeba i tím, že v jedné části města prší dříve a nebo nestandardně intenzivně. Tyto situace se pravděpodobně v posledních letech díky změně klimatu stávají častěji a protože nikdo takovou situaci nepředpokládal, tak se řeší jako mnoho jiných věci až takzvaně “za pět minut dvanáct” a nebo spíše už po dvanácté. Kdyby ta příčina a viník byly hned zjistitelné (typu někdo něco vypustil), dalo by se to řešit rychle. Takhle to bude běh na delší trať a ten čas, průzkumy a zjišťování možností se rozběhl dnes. Budeme určitě dělat vše pro to, aby se to podařilo a řešení jsme společně našli, ale už teď je vidět, že finální řešení bude v horizontu let a investic do inovací za spousty peněz. Pokud jsou možná dílčí a rychlejší řešení, budou se odvíjet od průzkumu odborníků o kterych jsme se dnes bavili. ….. Pokud jste to dočetli až sem, děkuji a doufám, že jako stručná informace z dlouhého jednání byla pro vás přínosná. Dnešní účastníci jednání  byli zástupci vodáren VKM, kanalizací SVS, povodí POH, správy údržby města, zástupci vedení města, vodoprávní úřad a rybářů. A tady bych chtěl poděkovat za rychlou organizaci schůzky a snahy o řešení všem, kteří se zúčastnili.