Český rybářský svaz
MO Mělník

Vehlovická tůň

Vehlovická tůň
Upozorňujeme rybáře, že ze strany vlastníka louky u revíru 411167/5 Vehlovická tůň nám byla ukončena nájemní smlouva. Příbřežní pozemek dle zákona o rybářství 99/2004 Sb. Hlava II. §11 odstavec 8 : Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí. Prosíme tedy nevjíždějte do louky vozidly a pohybujete se výhradně poblíž pobřežních pozemků. Děkujeme
.