Český rybářský svaz
MO Mělník

Začala zimní údržba kolem revírů

Začala zimní údržba kolem revírů

V uplynulých dnech začali naši členové pracovat na údržbě revírů. Jako první se pustili do úklidu....... 


... Miroslav Fiedler, Iveta Uhrová a Jan s Evou Humlovi, kteří se pustili do Vehlovické tůně o kterou se starají během celého roku a tímto jim patří obrovské poděkování! Následovat bude během února až března ten nejhorší úklid a to na pískovně. Tam se nám ani přes používání fotopastí a dopadení jednoho hříšníka, nedaří stále udržet pořádek. Většina bordelářů začala vozit nepořádek na pozemky obce u železniční trati a našim kamerám i pozemkům se tak začali vyhýbat. Nicméně i tak bude opět likvidace černých skládek kolem tohoto revíru na rybářích.

Dále bude pokračovat úklid v Lužci, Vrbně, Hadíku, kolem Mlazických tůní a těch nejhorších míst podél Labe a Vltavy. Jako každý rok odhadujeme částku potřebnou na likvidaci kolem 50tis Kč. 

Upozorňujeme rybáře, že i nepořádek v pytli zanechaný na místě lovu a nebo ještě hůře zavěšený na strom může vést k postihu policie a nebo odebrání povolenky k lovu rybářskou stráží.

Pokud máte tipy na nejvíc znečištěná místa, nebo se chcete zapojit do úklidu, kontaktujte nás mailem crsmomelnik@centrum.cz , nebo osobně v kanceláři MO, kde na sebe zanechte kontakt...

Nedělejte prosím údržbu samostatně bez předešlé domluvy, abychom mohli vše zadokumentovat a řešit případné náklady s obcemi, nebo vlastníky. Dřeviny prosím také neupravujte bez předešlé dohody s výborem MO, který tuto aktivitu předjedná s vlastníky. Vše je něčím majetkem a vyhnete se tak případným potížím s majiteli.

Děkujeme


Začala zimní údržba kolem revírů
Začala zimní údržba kolem revírů
Začala zimní údržba kolem revírů
Začala zimní údržba kolem revírů