Český rybářský svaz
MO Mělník

Žádáme o vrácení povolenek

Žádáme o vrácení povolenek
Prosíme o vracení vyplněných sumářů povolenek za rok 2022, ideálně do 15.1. Pokud vlastníte celosvazovou povolenku formátu A4, soupis na ni není a jen se vrací ( vyplníme soupis elektronicky za vás). I když jste si žádné úlovky neponechali, vyplňte poctivě docházku na revíry, které jste navštívili. Sumáře a povolenky můžete vhazovat kdykoliv do schránky u budovy organizace (na plotě pod cedulí), nebo
do krabice v kanceláři MO (v pracovní době). Nejdéle prosím vraťte povolenky do 31.1., abychom je stihli zpracovat.
Návod na vyplnění naleznete v obrázku u článku. Pro vysvětlení a ukázku můžete použít i odkaz na video sdílené radou ČRS zde.

Výdej povolenek na rok 2023 probíhá bez komplikací a velmi rychle - cca 3-4 minuty na jednoho člena. Stále je možnost nechat si povolenku vydat pomocí pošty viz odkaz zde. Pro zrychlení výdeje si v chodbičce u stolku vyplňte (zakroužkujte) v Lístku pro vydání povolenky co požadujete za typ povolenky, členství a brigády.

Žádáme o vrácení povolenek