Český rybářský svaz
MO Mělník

Zahájení lovu dravců

Zahájení lovu dravců
Od 16.6. je možné začít lovit dravce a další ryby hájené do tohoto data na našich revírech. Prosíme rybáře o dodržování pár drobností, které nám všem udělají zážitek u vody příjemnější. Stačí, abychom pouštěli ryby ve zlaté formě, nebo albíny. U dravců si uvědomili, že jen rozumné odnášení ryb pro vlastní potřebu nám udrží dostatek obsádky pro další roky a i když mají přesnou míru, je dobré je někdy pustit. Dodržovali zvýšené míry ryb (viz tabulka na konci článku). Zapisovali i nástražní ryby před lovem dravců (stačí druh, počet a váha). Nechávali 2/3 plavební dráhy volné pro lodě. Zbytečně se nefotili s každou rybou, zvláště pokud ji chtějí pustit. Nepoužívali za nástražní rybky invazivní druhy (např. Hlaváče černoústé, Střevličky východní, Sumečky americké, Karase stříbřité atd...) . Zbytečně nástražní ryby netýrali v malém prostoru nebo bez kyslíku. Při lovu z lodě přejížděli tak, aby i kolegové na břehu mohli nerušeně lovit. Určitě je dobré osvěžit si pár základních pravidel z řádů jako:
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Na našich revírech se nesmí lovit přívlačí na 411168/1,2,3 (Vltava 1A - Vrbno, Želčín, Lužec) a 411167/3,4,5,6,7 (Labe 14A - Mlazické tůně, Hořínská strouha, Vehlovická tůň, Hadík na tůni, na odbočce Staré Labe je to povoleno, a Šutráku)
Při lovu hlubinnou přívlačí, která je povolena jen na hlavním toku v revírech 411046 Labe 14 a 411093 Vltava 1 za podmínek: Hlubinná přívlač je povolena pouze pondělí až čtvrtek včetně. (v období 16.6.-31.12.) V pátek, sobotu a neděli je zakázána úplně. Při hlubinné přívlači je povolena nástraha o minimální velikosti 18cm, měřeno od přední části nástrahy (lopatky wobleru) po očko koncového háčku. Při hlubinné přívlači smějí být v lodi přítomni maximálně dva lovící, každý maximálně s jedním sestaveným prutem.
Při lovu do čeřínku  (čeřínkováním) se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2 . Lov čeřínkováním se nekombinuje s jiným lovem (tedy žádná další udice není nastražena). Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m.
Při lovu na živou či mrtvou rybku, prosíme nenechávejte ryby tzv. zažrat! (Pokud se jedná o velkou rybu, háček má většinou v tlamě hned po záběru a pokud jde o malou a vytrhnete jí to, stejně by jste ji pouštěli. Ideální je používat větší jednoháčky a v případě zažrání rybu odstřihnout.) Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udi- ci jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.  
Lov na bójku
je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. Rybářský řád 23 V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Míry ryb na revírech MO Mělník:
Okoun říční 20cm
Bolen dravý 40cm
Candát obecný 50cm
Štika obecná 60cm
Sumec velký 70cm
Úhoř říční 50cm
Jelec tloušť 25cm
Podoustev říční 25cm
Ostroretka stěhovavá 30cm

PŘEJEME ŠŤASTNÉ ZAHÁJENÍ A ÚSPĚŠNÝ LOV!