Český rybářský svaz
MO Mělník

Zákaz rybolovu na Hořínské strouze

Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Upozorňujeme na dočasný zákaz rybolovu na Hořínské strouze 411167/4 do 12.11.2022. Zákaz se týká úseku od propustku pod plavební komorou Hořín po panelový přejezd na konci obce Brozánky - označeno cedulemi. Důvod je deficit kyslíku ve vodě a nahromadění ryb.
Po plánovaném vypuštění plavebního kanálu 17.10. se snížil průtok a hladina ve strouze. Při sobotním dešti se 22.10. do toku vyplavily pravděpodobně usazeniny, hnojivo z polí nebo fekálie, které měly za následek prudké snížení kyslíku a započalo tzv. troubení ryb. Na místo byla přivolána rybářská stráž, která situaci monitorovala. Jakmile započalo hynutí ryb, (první dva candáti), byla přivolána služba z vodoprávního úřadu Mělník, zástupci obce Hořín (správci toku), vedoucí díla Hořín z povodi Vltavy a hasiči Mělník, kteří povolali dobrovolné hasiče z Lužce nad Vltavou. Okamžitě začalo prokysličování vody hasičskou i obecní technikou a stav kyslíku se zlepšil. V této činnosti je neustále pokračováno a od pondělí se pokusíme zvýšit průtok čerpáním vody z Labe pod komorami a stabilizování situace. Tímto bychom chtěli za rybářský svaz poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a stále podílejí, protože se zatím podařilo odvrátit katastrofální hynutí několika tun ryb a kolapsu celého ekosystému. Zvláště poděkování patří Hasičům Mělník a Lužec nad Vltavou, zastupitelům obce Hořín, paní Višinské z vodoprávního úřadu a rybářským strážcům panu Dydňanskému, Jelínkovi a Švecovi. Na úseku probíhá neustálý monitoring RS a jsou zde nainstalovány fotopasti s okamžitým přenosem pro ochranu techniky. Prosíme všechny rybáře o striktní respektování zákazu, který skončí po napuštení plavebního kanálu a obnovení vodního režimu cca 12.11.2022. Výbor MO ČRS Mělník 

Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze
Zákaz rybolovu na Hořínské strouze